’AZC in Den Helder wordt 8,5 ton te duur’

De Doggershoek als jeugdgevangenis. ARCHIEFFOTO PETER VAN AALST

De Doggershoek als jeugdgevangenis. ARCHIEFFOTO PETER VAN AALST

Redactie Alkmaarsche Courant
Den Helder

De verbouwing van jeugdgevangenis De Doggershoek in Den Helder tot asielzoekerscentrum kost onnodig 848.000 euro meer. Dat stelt Kees Jan Tuin van de plaatselijke aannemer Tuin. Dit bedrijf was de laagste van de vijf inschrijvers met 3,2 miljoen euro.

Het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) heeft de klus gegund aan Jorritsma Bouw te Bolsward voor 4,1 miljoen euro. Jorritsma bevestigt het grote verschil.

Tuin overweegt bij de rechtbank de gunning aan te vechten. Het COA wil het complex voor maximaal 600 asielzoekers half januari betrekken. Directeur Tuin: ,,Dan kunnen wij nog maar voor eenderde klaar zijn. Wij kunnen 17 maart opleveren.’’

Uit de gunning blijkt dat Jorritsma slecht scoort met z’n prijs, maar hoog met de planning. Kees Jan Tuin: ,,Kennelijk denken zij heel snel te zijn. Het is een project van 31.000 manuren. Feitelijk heb je tien weken tijd voor de verbouwing. Dat lukt je nooit.’’

Te gek

Jorritsma stelde dinsdag het gebouw in fasen op te leveren, met in mei de afronding. Tuin is hooglijk verbaasd. ,,Dit is te gek.’’

Het COA kon dinsdag geen reactie geven.

Ruim 65 kilometer is het van Bolsward naar Den Helder. Tuin: ,,Personeel van Jorritsma Bouw moet dus elke dag 130 kilometer reizen. Mijn mensen kunnen het op de fiets redden. Kennelijk telt dat niet voor het COA.’’ Kees Jan Tuin (46) kan het COA niet volgen. Van de vijf inschrijvers voor de verbouwing van De Doggershoek voor 600 vluchtelingen was zijn bedrijf het goedkoopste. Toch gaat het miljoenenproject aan de neus van Helderse bouwvakkers voorbij. Tuin: ,,Dit is geld weggooien.’’

Ook De Nijs Warmenhuizen, Friso Bouwgroep Sneek en Dijkstra Draaisma Bolsward hadden ingeschreven.

'Niet reëel'

De laagste prijs is niet doorslaggevend. Van groot belang is ook de planning, zo blijkt uit de gunningscriteria van het COA. Met de planning scoort Tuin superslecht en Jorritsma heel goed. Tuin: ,,Het COA wenst 1 januari 2015 oplevering. Dat is niet reëel. Wij redden dat op z’n vroegst 17 maart. Dan moet ik al groot inzetten: 150 man, in twee ploegen: van zes tot tien uur.’’

Oplevering begin 2015 lukt volgens Tuin alleen als 400 werklieden worden ingezet, verdeeld over dagelijks drie ploegen. ,,Het klokje rond werken, dat zie ik op zo’n project geen enkel bedrijf doen.’’

Tot 22 oktober kan bezwaar tegen de gunning worden gemaakt. Pas daarna wordt de gunning definitief. ,,Op z’n vroegst kan de gelukkige pas vanaf 23 oktober beginnen. Tot begin januari heb je tien weken. Veel te kort. Onbestaanbaar.’’

Mei 2015

Commercieel manager Reinier Bron van Jorritsma zegt dat in januari een deel van het complex wordt opgeleverd. ,,De voltooiing is dan in mei 2015.’’ Tuin is zeer verbaasd dat Jorritsma wél tot mei de tijd krijgt.

ED DEKKER

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.