Extra onderkomens voor buitenlandse arbeiders in buitengebied Schagen

Marten Visser
Schagen

In de gemeente Schagen moeten de komende jaren bijna tweeduizend extra bedden komen voor buitenlandse (seizoens)arbeiders.

Die moeten komen op agrarische percelen in het buitengebied, die niet meer door boeren worden gebruikt. Op deze plekken mogen maximaal tien jaar lang woonunits worden geplaatst voor de werknemers.

Momenteel werken er in de Noordkop zo’n achtduizend buitenlandse arbeiders, vooral in de agrarische sector. Daarvan zitten er 2500 in de gemeente Schagen.

Dit aantal gaat de komende jaren groeien, zo verwacht de gemeente. In de periode tot 2020 moeten er daarom minimaal achttienhonderd slaapplaatsen voor werknemers bij komen, zo is de gedachte.

Schagen wil die onderkomens vooral plaatsen op agrarische percelen die de komende jaren vrijkomen in het buitengebied, omdat boeren er mee stoppen.

Woonunits

Een kwart van de agrariërs gaat er mee stoppen, zo’n 150.000 vierkante meter aan agrarische bedrijfsgebouwen verliezen hierdoor hun functie.

De gemeente is bang dat deze agrarische gebouwen gaan verpauperen, omdat er niet gemakkelijk een andere bestemming voor kan worden gevonden. Door tijdelijk op de percelen woonunits voor arbeiders toe te staan, denkt Schagen twee vliegen in één klap te slaan.

Gesloopt

Het huisvestingsprobleem voor seizoenswerkers wordt opgelost en daarnaast kan de eigenaar van een agrarisch perceel met de opbrengst van de woonunits de sloop van de bedrijfsgebouwen betalen.

Voorwaarde is namelijk dat het agrarisch perceel ’schoon’ wordt opgeleverd wanneer de woonunits weer zijn weggehaald: de oude bedrijfsgebouwen moeten dan zijn gesloopt. Alleen een al aanwezige bedrijfswoning mag blijven staan.

(Uitzend)organisaties die units voor hun werknemers willen bouwen moet wel aan eisen voldoen. Zo moet iedere arbeider een eigen ruimte hebben en mogen omwonenden geen overlast krijgen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.