Jacht op meer treiteraars zwembad Waterhoorn

Cees Beemster
Hoorn

De politie verwacht nog meer jongens aan te houden die zich maandagavond hebben misdragen in en bij zwembad de Waterhoorn in Hoorn. ,,Het onderzoek is nog niet afgerond en we sluiten nieuwe aanhoudingen niet uit’’, zegt politiewoordvoerder Menno Hartenberg. ,,We onderzoeken onder meer de ordeverstoringen en belediging.’’

,,We hebben zeker aanknopingspunten’’, verzekert Hartenberg.

Een groep van 25 tot 30 jongeren treiterde afgelopen maandagavond andere badgasten in de Waterhoorn. Ze drongen voor, sprongen in het water zonder rekening te houden met andere zwemmers, en waren luidruchtig. Nadat de politie was gealarmeerd en agenten de jongeren naar buiten hadden geëscorteerd, weigerden de jongeren naar huis te gaan en provoceerden de agenten. Hierop werden de eerste vijf jongens van 15 tot en met 17 jaar uit Hoorn aangehouden.

Concreet zijn de aangehouden jongeren aangehouden voor beledigingen, het belemmeren van ambtenaren in functie, openlijke geweldpleging, poging tot zware mishandeling en het niet opvolgen van een bevel van de politie.

Zaken waarvan betrokken wijkagent Frank Meissen had gehoopt dat dit via het strafrecht afgehandeld zou worden. De officier van justitie besloot echter dat er geen verdere vervolging gaat plaatsvinden.

’De minderjarige daders waren al genoeg gestraft’, aldus Meissen in een twitterbericht. ’Ze hadden klappen van de wapenstok gehad en een nacht in de cel verbleven. De opgemaakte processen-verbaal met exact en uitgebreid beschreven strafbare en grensoverschrijdend gedrag maakte kennelijk geen indruk. Een teleurstellende en onbegrijpelijke beslissing’.

De conclusie dat de jongens helemaal niet worden vervolgd, bestrijdt Hartenberg met klem. ,,De jongens worden zeker vervolgd. Ze krijgen allen een bekeuring voor overtreding van de algemene politieverordening, namelijk het verstoren van de openbare orde. Twee van hen zouden mogelijk ook vervolgd worden voor een misdrijf op grond van het Wetboek van Strafrecht, maar het Openbaar Ministerie heeft deze aanklachten geseponeerd.’’

Zodra definitief vaststaat wie de daders zijn, wil zwembadmanager Pieter Barnhoorn hen voor een half of heel jaar de toegang tot de Waterhoorn ontzeggen. ,,Mits dat ook juridisch kan, dat zoek ik nog uit.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen