Wethouder, waar blijft je plan voor Baanstede?

Robert Jan van der Woud
Purmerend

Het was nog net geen motie van wantrouwen, die de commissie samenleving van Purmerend donderdag op het bordje van wethouder Edwin Voorbij neerlegde. Maar met het inleveren van een ’Procesvoorstel voor Purmerend inzake Baanstede’ geven de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, ouderenpartij AOV en Leefbaar Purmerend wel aan dat ze het wachten beu zijn. Voorbij moet als de bliksem komen met een visie over de toekomst van sociaal werkvoorzieningsbedrijf Baanstede.

De angst zit erin bij de Purmerendse politiek, blijkt uit het stuk dat werd opgesteld door CDA-fractievoorzitter Eveline Tijmstra. Baanstede zat vorig jaar midden in een transformatie, van sociale werkvoorziening oude stijl naar een moderne aanpak van beschut werken, toen Zaanstad besloot om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen. Die gemeente was het niet eens met de visie van de anderen, en wil nu een eigen organisatie optuigen voor mensen met een arbeidshandicap, als onderdeel van de nieuwe Participatiewet.

Dat vertrekken uit een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten gaat echter niet zonder slag of stoot. Zaanstad zal dan met een schadevergoeding over de brug moeten komen. Behalve als de andere gemeenten besluiten dat het maar beter is om die gemeenschappelijke regeling maar helemaal op te doeken. En wethouder Voorbij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de gemeenschappelijke regeling liever kwijt is. Purmerend heeft dan de handen vrij om ook zelf, en eventueel in samenwerking met de andere gemeenten in Waterland, een ’Baanstede nieuwe stijl’ in het leven te roepen.

Dat is het plan, maar de invulling is nog een raadsel. Tot frustratie van de Purmerendse politiek, die ziet dat Zaanstad wél tempo maakt. ,,Er ligt een visie, ambitie, strategische agenda en concrete plannen’’, schrijft Tijmstra. ,,Daarnaast lijkt Zaanstad zelf delen van Baanstede, zoals de druk- en copyshop en de industriële afdeling over te willen nemen, inclusief al het Wsw-personeel van die onderdelen.’’ De krenten uit de pap van de sociale werkvoorziener.

De Waterlandse gemeenten blijven dan zitten met een half ontmanteld werkvoorzieningsbedrijf. ,,Als je niet weet wat je wilt kan je onmogelijk goed opkomen voor de belangen van de Waterlandse inwoners die nu bij Baanstede werkzaam zijn, en de toekomstige mensen uit onze regio die aangewezen zijn op een dergelijke vorm van ondersteuning.’’ Met andere woorden: wethouder, ga aan de slag. De indieners van het voorstel kregen steun van de overige fracties, tot Voorbij’s eigen partij D66 aan toe.

Tot frustratie van de wethouder zelf. Die vreest dat het debat ontaardt in een strijd tussen Purmerend en Zaanstad. Een strijd die volgens hem niet aan de orde is, omdat de twee gemeenten altijd moeten blijven samenwerken, ook als de gemeenschappelijke regeling ter ziele is. Hij heeft wel degelijk een visie, zegt hij ,,Die staat in het Beleidsplan Participatiewet.’’ De raad stemde daar eind 2014 mee in.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.