Bewaker verdwijnt van station Kersenboogerd

Jeroen Haarsma
Hoorn

De bewaker op het Hoornse station Kersenboogerd verdwijnt. Ruim een jaar lang werd de beveiliging van het treinstation ’opgeschaald’ met de komst van een toezichthouder.

De gemeente concludeert nu dat de veiligheid rond het station is vergroot, maar dat de beveiliger hier onvoldoende aan bijdroeg. Het aantal fietsendiefstallen nam tijdens zijn inzet zelfs toe, terwijl de bewaker als hoofdtaak had dit aantal terug te dringen.

Vorig jaar nam Hoorn een aantal maatregelen om de veiligheid bij het station te verbeteren. Zo maakte de gemeente 60.000 euro vrij voor de komst van een bewaker, die 36 uur per week toezicht hield op de fietsenstallingen en de directe omgeving. De inzet van deze bewaker is niet langer gewenst, zo luidt de conclusie na een evaluatie. Gerichte veiligheidsacties in samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, Stichting Netwerk, Intermaris en de NS hadden voorheen meer effect dan het posteren van een toezichthouder.

Leefbaarheid

De gemeente wil na de zomer maatregelen aankondigen die de leefbaarheid van de omgeving vergroten. Deze maatregelen hebben namelijk effect, zo blijkt uit de evaluatie. Zo wordt bijvoorbeeld de uitbreiding van de fietsenstallingen als zeer positief ervaren door reizigers.

Dit soort maatregelen draagt eveneens bij aan een groter veiligheidsgevoel. Dat gevoel is sowieso al een stuk beter dan het was, zo blijkt uit een enquête onder bezoekers van het station en bewoners van de Kersenboogerd. Uit diezelfde enquête kwam ook naar voren dat hangjongeren en overlast van personen die te veel drinken, nog steeds voor problemen zorgen. Daarom komt er na de zomer een nieuw pakket aan maatregelen op tafel.

Cameratoezicht

Het instellen van cameratoezicht rond het stationsgebied zal geen onderdeel zijn van dit pakket. De NS gaf aan dat de camera’s enkel op het perron zijn gericht en ook niet voor andere doeleinden worden ingezet. De vraag is ook of de kosten van het door de gemeente zelf opzetten van cameratoezicht noodzakelijk zijn, gezien de recente ervaringen met de toezichthouder.

Fietsendiefstal

Deze bewaker slaagde er namelijk niet in om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen. Dit was zijn voornaamste taak toen hij in maart 2014 startte op zijn post. In het gebied Bolwerk-Borstwering-Rijnweg werden in 2014 70 fietsen gestolen. Het jaar ervoor waren dit er 58. Deze stijging is overigens in lijn met de ontwikkeling in de hele gemeente. Waar in 2013 nog 650 fietsen verdwenen, lag dat aantal in 2014 op 754.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen