Kern8 weg uit Heerhugowaard

Gert van der Maten
Heerhugowaard

Het werk van welzijnsorganisatie Kern8, De Wering en WonenPlusWelzijn wordt overgenomen door de Stichting Welschap uit Heemkerk. De drie clubs protesteren, maar daar zijn ze volgens de gemeente te laat mee.

De keuze voor Welschap is het resultaat van een openbare aanbesteding die door Heerhugowaard is gehouden. Welschap stak daar volgens wethouder Carolien van Diemen ’met kop en schouders’ boven de andere inschrijvers uit. ,,En dan hebben we het niet over de prijs. Die telde in de hele aanbesteding maar voor 10 procent mee.’’

De drie vertrekkende organisaties voorzagen Heerhugowaard van algemeen maatschappelijk werk, leverden sociaal raadslieden, en ondersteunden kwetsbare mensen. Dat komt nu in handen van één enkele organisatie en ook dat vindt de gemeente een voordeel.

Vertrouwen

Met de nieuwe organisatie zegt de gemeente er op vooruit te gaan en er groot vertrouwen in te hebben dat Welschap de ’kanteling’ tot stand zal brengen die de gemeente wenst in het sociale werk. Dus niet meer ’wat kunnen wij voor u doen’, maar ’hoe kunnen wij u helpen om het zelf te doen’.

De drie organisaties bekritiseren echter de hele gang van zaken rond de aanbesteding in een brief aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad. Zij vinden niet dat de gunning van het nieuwe contract op die manier had moeten gaan. Ook zeggen zij de zorgvuldigheid te hebben gemist.

'Eerlijker'

De ommezwaai naar een systeem met aanbestedingen had eerst ter inzage moeten liggen. Dan hadden zij als betrokkenen daar zienswijzen op kunnen indienen. Wethouder van Diemen zegt het nieuwe systeem ’eerlijker en zakelijker’ te vinden. Bovendien snapt zij niet dat de drie niet naar de rechter zijn gestapt, een mogelijkheid die de organisaties wettelijk hebben om de gunning aan te vechten. Het trio heeft echter de termijn daarvoor laten verlopen.

In hun brief waarschuwen de drie voor het verdwijnen van tienerwerk en voor het ineenstorten van de sociale netwerken die zij in de wijken hebben. De gemeente verwacht dat Welschap die bestaande netwerken zo veel mogelijk zal willen benutten. ,,Daar heeft die stichting ook belang bij.’’

Tienerwerk

Verschil met vroeger is ook dat Welschap zelf maar moet bedenken hoe ze haar werk gaat indelen. De gemeente heeft alleen een serie doelstellingen en zal ook (laten) controleren of Welschap die haalt. Daarom zal bijvoorbeeld ook het tienerwerk niet verdwijnen omdat de gemeente eist dat dit wordt geleverd. ,,Maar het wordt misschien wel anders’’, aldus Van Diemen.

De drie clubs vinden dat Welschap wettelijk verplicht is om dertig personeelsleden over te nemen. Welschap vindt van niet. De gemeente vindt dat een kwestie die buiten haar om gaat en die de clubs maar onderling moeten uitvechten.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.