Cadeautje voor kunst en volkscultuur in Waterland

Monnickendam

De Ilpendamse Fanfare en de Vereniging Historisch Marken. Het Gemengd Koor Broek in Waterland en het Sint Nicolaascomité Monnickendam. Al die instellingen en tientallen vergelijkbare stichtingen en verenigingen krijgen van de gemeente Waterland volgend jaar een cadeautje waar ze niet op gerekend hadden: tien procent extra subsidie.

Het gaat om de zogenoemde waarderingssubsidies. Dat zijn vaste jaarlijkse bedragen die de gemeente verstrekt aan instellingen waarvan zij het bestaan waardeert en daar een bijdrage aan wil leveren. Voor de subsidie wordt verder geen tegenprestatie gevraagd. In veel gevallen gaat het om enkele honderden euro’s per jaar. De verhoging van tien procent bedraagt dan ook maar enkele tientjes, maar voor kleinere instellingen is dat niettemin van grote waarde. Wethouder Jacob Kes is 'blij en trots' dat het college van b en w met dit voorstel kan komen, al moet het in november nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hij benadrukt dat de subsidieverhogingen niet structureel zijn, maar voortkomen uit het feit dat de vaste subsidiebedragen sinds 2006 helemaal niet meer zijn verhoogd. Het is dus een indexering over een flink aantal jaren, maar dat maakt het besluit niet minder opmerkelijk aangezien veel gemeenten juist de subsidiekraan aan het dichtdraaien zijn. ,,Met het risico dat een vereniging over een paar jaar misschien gewoon niet meer bestaat'', aldus Kes. ,,Dat willen wij voorkomen. Het werk wat al die instellingen doen is enorm belangrijk voor de gemeenschap.''Ook voor enkele instellingen die een subsidie krijgen waar wel voorwaarden aan verbonden zijn, wordt het bedrag volgend jaar hoger. Sommige krijgen minder. In totaal geeft de gemeente in 2015 ruim 50.000 euro meer uit aan subsidies dan dit jaar. Welke instelling hoe veel krijgt is terug te vinden in de begroting voor volgend jaar. Die is te vinden op de website van de gemeente: www.waterland.nl.

Meer nieuws uit Waterland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons