Uitkomst giftige legerverf chroom-6 in delen

Internetredactie
den haag

Om belanghebbenden niet langer dan nodig in spanning te laten, komen de resultaten van het onderzoek naar gezondheidsschade van (ex-)militairen die werkten met schadelijke verfstoffen als chroom-6 in etappes naar buiten.

,,We splitsen het onderzoek in delen op. Telkens als iets klaar is, brengen we de bevindingen naar buiten", belooft onderzoeksleider Beelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Mensen die claimen ziek te zijn van het werken met de chroomhoudende verf op onder meer luchtmachtbases en de Marinewerf in Den Helder hoeven op deze wijze niet te wachten op een alles omvattende eindrapportage.

Het RIVM publiceerde gisteren de lijst onderzoeksvragen en is met de navorsingen begonnen. De doelen zijn mede geformuleerd op basis van ruim duizend suggesties van (ex-)militairen, het ministerie van defensie, vakbonden, Kamerleden en letselschadeadvocaten.

De onderzoekers willen vaststellen of gezondheidsklachten één op één zijn te koppelen aan werk met de gevaarlijke verfstoffen die jarenlang vrijkwamen bij het schilderen van onder meer vliegtuigen en schepen. Tevens wordt bezien of Defensie hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. ,,We zetten op alle deelgebieden experts aan het werk. Het één is sneller klaar dan het ander", aldus Beelen.

Het RIVM wil onder meer uitpluizen op welk moment binnen Defensie duidelijk was dat de verfstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en wat hiermee intern is gedaan qua preventie. Ook wordt onderzocht wat de zorgplicht van het ministerie is voor mensen die met de stoffen in aanraking kwamen en of deze is nageleefd.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.