Agressie tegen werknemers publieke taak

36 procent van de werknemers met een publieke taak is in 2012 slachtoffer geweest van geweld en agressie. Dat is ongeveer hetzelfde percentage als een jaar daarvoor.

Werkgevers met een publieke taak passen beleid om agressie en geweld tegen hun werknemers tegen te gaan, beter toe en werknemers weten beter wat dat beleid inhoudt. In de veiligheid sector lijkt sprake van een toename van het percentage slachtoffers, terwijl het afneemt in het stads- en streekvervoer. In de zorg en het onderwijs is het slachtofferschap stabiel. Voor de zorg geldt wel dat het slachtofferschap tussen beroepsgroepen sterk uiteenloopt. Burgemeesters en wethouders hebben met een toename van agressie en geweld te maken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) blijft streven naar een daling van het aantal incidenten. Met het programma Veilige Publieke Taak (VPT) zet hij de ondersteuning aan werkgevers voort. Hij richt zich op preventie en de lokale bestuurlijke aanpak van agressie en geweld. Dit staat in de brief over de zogeheten Metamonitor Veilige Publieke Taak (VPT) 2013 die hij mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. (Foto: Thinkstock)

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.