Alarm over wachtlijsten Veilig Thuis

Hoorn

De organisatie Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, heeft in Noord-Holland Noord te maken met toenemende wachtlijsten. Alarmerend, vindt het college van Hoorn, want dit leidt tot ’groot maatschappelijk risico’.

B en W van Hoorn schreven een brandbrief over de kwestie aan de directie van de GGD Hollands Noorden. Hierin staat dat afgelopen zomer door de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord nog 565.000 euro is geïnvesteerd in het wegwerken van de wachtlijsten, maar dat de situatie sindsdien alleen maar is verslechterd. In juli stonden er nog 105 zaken op de wachtlijst voor een eerste beoordeling en 22 voor onderzoek. Dat zijn er inmiddels meer.

Tijdens een ambtelijk overleg in augustus bleek dat er geen extra maatregelen mogelijk waren ’omdat er geen budget zou zijn’. Een extra vergadering hierover op 13 september werd te elfder ure afgezegd. Reden voor Hoorn om alarm te slaan en dit met de zeventien gemeenten in het dagelijks bestuur van de GGD te delen.

Het college stelt dat de wachtlijsten grote risico’s met zich meebrengen. Degenen die zich melden bij Veilig Thuis verkeren vaak in een acute situatie van huiselijk geweld. Een reactie van de GGD is inmiddels binnen in Hoorn, maar deze ’wordt eerst in het college besproken’.

Volgens een woordvoerder van de GGD is er in de zomermaanden sprake geweest van een piek in de aanvragen, die de wachtlijsten deed groeien. Het extra geld is toen gebruikt om personeel te werven, maar dat verliep moeizaam. ,,Inmiddels wordt nieuw personeel ingewerkt en is er een voorzichtige daling van de wachtlijsten te zien.’’ De woordvoerder durft niet te voorspellen wanneer de wachtlijsten helemaal weg zijn.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen