Zijper Museum ziet Schager Courant ook als steun voor ’supporters’

Een ansichtkaart voor de krant uit Schagerbrug. In dit dorp staat het Zijper Museum.© Kaart Stichting Zijper Museum

Gonno Leendertse

’Heel goed dat burgemeester Marjan van Kampen van Schagen een week geleden een pleidooi hield voor de krant.

De burgemeester pleitte voor het in stand houden van de redactie die verantwoordelijk is voor de Schager Courant, het regionale deel van het NHD. Zij schetste het belang dat deze krant heeft als kritisch volger van de lokale overheid en voor de plaatselijke berichtgeving van lief en leed van mensen uit de naaste omgeving. Namens bestuur en vrijwilligers van het Zijper Museum sluit ik mij aan bij haar adhesiebetuiging.

Verbinding

Voor ons museum - hetzelfde geldt voor vele andere plaatselijke instellingen en verenigingen - vormt de Schager Courant een onmisbare verbinding met onze 'supporters’. Zij worden via de krant geïnformeerd over onze evenementen en over ontwikkelingen rond onze huisvesting, herinrichting en vrijwilligers.

De aankondiging in deze krant van een nieuwe expositie, filmvoorstellingen en cursussen is voor het Zijper Museum een onmisbare hulp bij het trekken van belangstellenden. De recente tentoonstelling rond de werken van Anton Pieck heeft dit eens te meer bevestigd. Veel bezoekers gaven ’de krant’ aan als bron die hen op deze expositie had geattendeerd.

Keuze

Bij de Schager Courant zijn het vooral de keuze van de artikelen en de kwaliteit ervan die ervoor zorgen dat veel lezers dit regionale katern spellen. Het is niet ondenkbaar dat velen, net als ondergetekende, juist hiervoor een abonnement op het NHD hebben.

Deze krant heeft ook oog voor de regionale geschiedenis en wijdt daar interessante series aan. Bij de artikelen is vaak merkbaar dat de redacteuren vertrouwd en verbonden zijn met deze regio. Bovendien zijn ze (mede daardoor) goed benaderbaar. Dat vergemakkelijkt de mogelijkheid om snel iets geplaatst te krijgen.

Niestadt-Collectie

Voor het Zijper Museum komt daar bij dat er goede onderlinge contacten met de redactie zijn vanwege de Niestadt-Collectie. Ik onderschrijf de boodschap van Van Kampen van harte. De Schager Courant is - dankzij een volwaardige redactie - onmisbaar’.

Gonno Leendertse, voorzitter bestuur Stichting Zijper Museum, Schagerbrug

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.