Omring stoot kraamzorg af, banen behouden

Cees Beemster
HOORN

Zorgorganisatie Omring in Hoorn heeft overeenstemming bereikt met stichting Kraamzorg de Waarden Groep om de activiteiten van Omring Kraamzorg over te nemen. Omring wil van deze voor haar te kleine en onrendabele poot af, en wil zich primair gaan richten op persoonlijke verzorging en verpleging aan mensen die tijdelijk of blijvend minder gezond zijn.

Door de overname van de kraamzorgtak van zorgorganisatie Omring door stichting Kraamzorg de Waarden Groep blijven de kraamzorg en werkgelegenheid in deze regio behouden.

Dit laten beide zorginstellingen in een persverklaring weten. Bij de overgang van de kraamzorg in de regio zijn 132 medewerkers betrokken; zij gaan allemaal over naar de Waarden Groep.

Omring wil van betekenis blijven met persoonlijke en deskundige verzorging en verpleging. Aan volwassenen, ouderen, chronisch zieken en kwetsbare mensen die tijdelijk of blijvend een verminderde gezondheid hebben. Zoals zorg voor mensen met dementie of voor mensen die willen herstellen of revalideren. Bij voorkeur thuis en als dit niet meer gaat in de woonlocaties.

Omring Kraamzorg is te klein om kraamzorg rendabel te organiseren. Krachtenbundeling is nodig om de lagere tarieven en sterke concurrentie op te kunnen vangen. Om deze redenen gaat Omring de kraamzorg overdragen aan de Waarden.

Zelfde voorwaarden

Belangrijk uitgangspunt bij de voorgenomen overname is volgens Omring en Kraamzorg de Waarden het behouden van de continuïteit in de relatie tussen klanten en medewerkers. ’Door de overname zijn klanten ervan verzekerd dat zij hun vertrouwde hulp zoveel mogelijk ontvangen. De kraamverzorgenden behouden hun baan onder dezelfde voorwaarden als bij Omring Kraamzorg.

Omdat Omring Kraamzorg een bekende naam is in deze regio zal de organisatie onder deze naam verder gaan: Omring Kraamzorg – De Waarden’, zo maken de zorgorganisaties bekend.

Beide partijen verwachten de definitieve overeenkomst voor de overname binnenkort te sluiten, waarbij zij streven naar een overnamedatum tussen 1 januari en 1 maart 2016. De overnamedatum hangt af van toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit. De overname is in nauw overleg met de Ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voorbereid.

Zij hebben positief geadviseerd. Stichting Kraamzorg de Waarden Groep levert met 900 medewerkers in circa 14.000 gezinnen per jaar kraamzorg in Midden-Nederland en breidt door de overname uit naar Noord-Holland-Noord en Friesland.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen