Ondernemingsraad Den Helder: blijf bij besluit nieuwbouw stadhuis

Redacteur Den Helder
Den Helder

De ondernemingsraad van de gemeente Den Helder heeft in een brief de gemeenteraad opgeroepen niet te tornen aan haar eerdere besluit tot de bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie. Volgens de personeelsvertegenwoordiging is deze nieuwbouw broodnodig en hebben de critici kennelijk geen flauw idee hoe beroerd het huidige stadhuis er bij staat.

De ondernemingsraad hekelt de steeds terugkerende negatieve publiciteit over de nieuwe huisvesting van ambtenaren, zoals die gevoed wordt door de tegenstanders. Maandag stond het vorig jaar genomen raadsbesluit tot nieuwbouw andermaal ter discussie tijdens de raadsvergadering.

,,Steeds opnieuw spreken partijen zich in de krant uit over het 'voor' maar vooral het 'tegen' zijn van het bouwen van een nieuw stadhuis en over wat de voorbereiding hiertoe nu al gekost heeft. Hierbij geeft u inwoners van Den Helder de illusie dat er nog een keus tot bouwen gemaakt moet worden'', aldus voorzitter Peter Schmidt in de brief aan de gemeenteraad.

De ondernemingsraad zegt juist blij te zijn dat die keus tot nieuwbouw al is gemaakt. ,,De huidige werkplekken voldoen bepaald niet aan de hedendaagse eisen. Dit geldt tevens voor de rest van het gebouw. Het is tenenkrommend als bezoekers tijdens een regenbui in het stadhuis struikelen over de emmers die het hemelwater moeten opvangen. Toch horen wij vanuit de samenleving telkens berichten dat 'de ambtenaren daar toch goed zitten' en is er onbegrip voor het uitgeven van zoveel geld 'als het huidige gebouw gemakkelijk opgeknapt kan worden.' Wij vragen ons af waar deze beeldvorming vandaan komt en hoe we deze kunnen veranderen. Waarom weten de inwoners van Den Helder niet hoe wij erbij zitten? Waarom laat u niet zien dat de nut en noodzaak van een nieuw stadhuis groot is?''

De ondernemingsraad verwijst naar een niet met name genoemde politieke partij die eerder aankondigde niet voor het stadhuis te gaan maar voor 'aandacht voor de mens.' ,,Moet de ondernemingsraad hieruit concludedren dat wij ambtenaren dus geen mensen zijn en geen goede werkplek verdienen? Wij verwachten van u als hoogste bestuursorgaan van onze gemeente enige steun voor uw ambtenaren.'

De personeelsvertegenwoordiging wijst er tenslotte op dat langer dralen alleen maar meer geld kost. Geld dat straks alsnog zal leiden tot bezuinigingen en wellicht ontslagen van ambtenaren.

De ondernemingsraad wil dat de gemeenteraad zich achter zijn eigen keuze blijft scharen en ook concreet wordt over wanneer dat stadhuis er staat. ,,Na jaren steggelen hebben uw ambtenaren recht op enige zekerheid'', aldus de brief aan de raad.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.