’Focus op droogte en wateroverlast’

Cees Loggen
© Foto Roel van Leeuwen
Haarlem

Focus op droogte en wateroverlast en maak water leidend bij discussies over zaken als landbouw, industrie en ruimtelijke ordening. Hiervoor pleit de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen donderdag in de grote zaal van het Europees Parlement in Brussel.

Als een monteur die eindelijk aan een Ferrari-motor mag sleutelen. Zo kijkt Cees Loggen uit naar de presentatie over een beter waterbeleid die hij als rapporteur van het Comité van de Regio’s mag houden voor vertegenwoordigers van 350 Europese regio’s. ,,Ik hou van mijn vak en dit is voor mij een grote eer’’, aldus Loggen.

Voor zijn rapport, dat één van de bouwstenen wordt van een nieuw Europees waterbeleid, heeft hij niet alleen in Nederland zijn oor te luisteren gelegd bij deskundigen. ,,Je moet ervoor waken om te zeggen: doe het maar op de Nederlandse manier. Bergregio’s worstelen met een hele andere waterproblematiek als een deltargio zoals de onze. Zwitserland en Oostenrijk hebben geen kustverdediging nodig maar wel ruimte voor rivieren.’’

Maar waarom is een nieuw waterbeleid noodzakelijk? Loggen: ,,Allereerst om wateroverlast tegen te gaan. We hebben te maken met klimaatverandering en we hebben nu al te kampen met clusterbuien waarvan we verwacht hadden dat ze pas in de verre toekomst zouden plaatsvinden. Overstromingen veroorzaken niet alleen economische schade en persoonlijk leed, maar zijn ook een risico voor de volksgezondheid. Er kan van alles in het drinkwater terecht komen.’’

Volgens de gedeputeerde toont de calamiteit met de gesprongen hoofdwaterleiding - die er enkele jaren geleden toe leidde dat het VUmc in Amsterdam moest worden ontruimd - aan dat kritische infrastructuur boven zeeniveau moet worden aangelegd. ,,Daarnaast moeten we nadenken of we nog wel op de traditionele manier huizen moeten bouwen.’’

Toenemende droogte

Hoe tegenstrijdig ook, naast wateroverlast, is ook de toenemende droogte een groot probleem. ,,Zuid-Europa heeft hiermee te kampen, maar ook in Nederland hebben we periodes dat we eigenlijk te weinig zoet water inlaten.’’ En water is in economisch opzicht van groot belang. ,,Vier vijfde van de wereldeconomie is afhankelijk van water’’, aldus Loggen.

Maar de aanwezigheid van voldoende water is ook van groot belang voor de stabiliteit in een regio. Loggen: ,,Syrië is wat dat betreft een goed voorbeeld. Daar trokken veel mensen vanwege de droogte naar de stad. Maar de steden konden dit niet aan.’’

Eén van de oplossingen om droogte tegen te gaan is het vasthouden van het water dat valt. ,,In Noord-Holland hanteren we daarom een flexibel waterpeil voor het Markermeer. Daarnaast moeten er nog beter technieken komen voor het ontzilten en het schoonmaken van het water.’’

Volgens Loggen kijken andere landen jaloers naar het Nederlandse systeem van waterbeheer met de waterschappen. ,,Maar ik hoef in mijn rapport echt niet aan te komen met een aanbeveling om een nieuwe bestuurslaag te creëren die zelf belastingen kan heffen’’, lacht hij.

,,We moeten er vooral voor zorgen dat we flexibel kunnen inspelen op de problemen die zich voordoen. Er zijn diverse oplossingsrichtingen die je op verschillende momenten kunt inzetten.’’

Een goed voorbeeld van zo’n innovatieve oplossing noemt Loggen de wijze waarop de Hondsbossche Zeewering is versterkt. ,,De traditionele manier is het verhogen van dijken, maar dat kan niet oneindig. Daarom hebben we gekozen voor zandsuppletie. Als golven nu nog de dijk bereiken hebben ze in ieder geval niet meer een verwoestende werking. Daarnaast hebben we er prachtige natuur aan overgehouden. Maar dit kan natuurlijk niet overal. In Midden-Spanje en de Donau-regio hebben ze hun eigen problematiek.’’

Meer nieuws uit Metropool

Meest gelezen