Regels voor subsidie Zaanse evenementen aangepast

Midzomerzaan concert van de Common Linnets.© Dirk Jongejans

José Pietens
Zaanstad

De gemeente Zaanstad past de nieuwe subsidieregeling voor evenementen aan. Er komt een maximum van vijftigduizend euro subsidie per evenement, de besluiten over de subsidieaanvragen worden beter onderbouwd en bij soortgelijke evenementen geldt dat alleen het meest originele evenement een subsidie krijgt.

De regeling, dit jaar ingegaan, leidde tot ophef onder organisatoren en vragen in de gemeenteraad. Met name het puntensysteem moest het ontgelden. Alleen evenementen die minstens 25 van veertig te behalen punten scoren, krijgen subsidie. Maar een toelichting op de puntenverdeling ontbrak, zodat organisatoren geen idee hadden waarom ze geen of te weinig subsidie kregen, of waarom anderen die wel kregen.

Door het puntensysteem dreigde de kinderboekenmarkt niet door te gaan en zijn Midzomerzaan en botenfestijn Midzomer op de Zaan dit jaar daadwerkelijk gesneuveld.

Ook een steen des aanstoots was de Winterschans 1717, dat stichting De Zaanse Schans komende kerstvakantie voor het eerst wil houden. Voor buitenstaanders was niet te volgen hoe een niet uitgewerkt plan 63.000 euro subsidie kon krijgen.

Zaanstad gaat nu een maximum instellen, omdat zulke hoge bedragen te veel inhakken op het evenementenbudget van drie ton.

Evenementen die meer dan vijftigduizend euro vragen, vallen voortaan buiten de regeling. Over dergelijke unieke festiviteiten - dat zou bijvoorbeeld een Sail of een Monetjaar kunnen zijn - worden aparte besluiten genomen.

De derde aanpassing gaat over evenementen die op elkaar lijken of in korte tijd op dezelfde locatie worden gehouden. Die worden niet allemaal gesubsidieerd; alleen het hoogst scorende krijgt een bijdrage. Zaanstad wil niet te veel van hetzelfde en ’beloont originaliteit’.

Is er weinig verschil tussen de scores van de aanvragers, dan kunnen zij hun aanvraag komen toelichten bij het adviespanel dat de punten uitdeelt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.