Waterland wil kantoren in Katwoude

Katwoude

De gemeente Waterland koopt opnieuw een stuk grond aan de Hoogedijk in Katwoude ten behoeve van een toekomstig bedrijventerrein. Met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt overlegd over het gebruik van het perceel. Het waterschap wil er mogelijk een tijdelijk kantorenpark realiseren in verband met de versterking van de Markermeerdijk.

In 2013 kocht de gemeente al een stuk grond aan de Hoogedijk met de bedoeling daar onder meer de gemeentewerf naartoe te verplaatsen, evenals een aantal andere bedrijven die nu nog op bedrijfsterrein Galgeriet in Monnickendam zitten. Dat terrein zou dan omgevormd kunnen worden tot een aantrekkelijk woon- en winkelgebied.

Die plannen zijn er nog steeds, maar er zit vooralsnog niet veel schot in. Daarom is er voorlopig nog geen sprake van bedrijfsverplaatsingen en door geklungel met het bestemmingsplan bleek het ook niet mogelijk om de gemeentewerf naar Katwoude te verplaatsen.

De grond die destijds gekocht is (ruim 6700 vierkante meter voor 336.250 euro) wordt dus niet gebruikt. Maar de gemeente heeft nog steeds hoop dat er in de toekomst bedrijven uit Monnickendam naartoe gaan.

Om die reden wordt nu ook een tweede stuk aangekocht van bijna 5400 vierkante meter voor 269.250 euro. De gemeente heeft een optie op koop van de grond, die op 1 april afloopt. Als die datum zonder meer verstrijkt kan ze geen aanspraak meer maken op het perceel en kan het aan een ander worden verkocht. ,,Via de aankoop behouden we volledige regie over welke bedrijven daar gevestigd kunnen worden’’, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Tot de bedrijven komen, kan één van de stukken grond mogelijk verhuurd worden aan het waterschap, zo stellen b en w. HHNK wil er graag een tijdelijk kantorenpark vestigen. Dat betekent inkomsten voor de gemeente ,,en het heeft mogelijk een aantrekkende werking op andere ondernemers.’’

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen