Makelaars: sloop lege kantoren

Redacteur Kennemerland
IJMOND

In de IJmond staat zo'n vijftigduizend vierkante meter aan kantoren leeg. Elders in het land is het beeld op de kantorenmarkt al niet veel anders. Zelfs makelaars uit deze regio nemen nu het woord sloop in de mond.

Een digitale rondgang langs te huur en te koop staande kantoren op Funda in Business geeft snel duidelijkheid over de kantorenmarkt in de IJmond. Er staan momenteel bijna honderd kantoren leeg. Bij elkaar is dat ongeveer vijftigduizend vierkante meter. Sommige kantoren staan al jaren leeg. Makelaar Simon Hamming van Teer Bedrijfsmakelaardij in Beverwijk, met vestigingen in o.a. Heemskerk en Heemstede denkt echter dat de markt het beeld vanzelf weer zal rechttrekken. Daarbij moet de overheid ook wel wat doen.

,,Ik geloof heilig in de werking van de markt, maar de overheid moet daarbij wel grenzen aangeven of stimuleringsmaatregelen treffen. Een goede maatregel kan zijn dat een ontwikkelaar die kantoren wil bouwen, ook kantoren uit zijn bezit moet slopen.''

De makelaar merkt dat de prijzen van kantoorruimte flink zakken. ,,Met wel twintig procent. Maar het helpt niet, er is gewoon geen vraag naar. Dan is sloop van kantoren wel een optie. De overheid zou dat fiscaal kunnen faciliteren.''

Aan de zuidkant van het kanaal is ook veel leegstand. Op papier is het in IJmuiden zelfs meer dan 38.000 vierkante meter, maar daar moet de nog niet gebouwde IJmuider Delta met zijn 25.500 meter van af. Dat bedrijfsterrein met kantoren bestaat nog maar deels. Zonder de volledige IJmuider Delta staat er toch nog bijna 13.000 vierkante meter aan kantoren leeg.

Makelaar Dimitri van den Raadt van Janus Groep heeft het over 'herontwikkeling' van bestaande kantoorruimte. Een ander woord voor sloop, en op de leegkomende plek iets nieuws bouwen met gemengde functies.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.