Zagen voor zonniger paden in duingebied

Zo'n zes hectare bosrand gaat in de komende weken tegen de vlakte. De bomen staan langs een zestal oost-west paden in het duin. Die paden groeien hoe langer hoe meer dicht. Daar gaat duinbeheerder PWN wat aan doen. Te beginnen in het Heemskerkse duin. Boswachter Tycho Hoogstrate wijst naar de boomkronen. De bomen worden niet alleen hoger, ze worden ook breder. Nog even en de kronen raken elkaar. De paden veranderen in tunnels. Deze paden zijn niet alleen voor fietsers en wandelaars, ook vlinders maken er gebruik van. Zij hebben zonnige, open verbindingsroutes nodig. De leefgebieden van de vlinders raken door het dichtgroeien van de omliggende bossen steeds meer geïsoleerd, aldus Hoogstrate. Het is hoognodig om vlindercorridoren te maken. Het zijn volgens hem niet alleen vlinders die er behoefte aan hebben. Ook hagedissen, vleermuizen, zweefvliegen en zangvogels zullen profiteren. Kruisberg Sommige paden zijn vernauwd tot drie meter en dat moet twintig meter worden. Er moeten een of meer rijen bomen weg. De operatie is met name in het gebied tussen de Kruisberg en het zeeduin. Zoals langs de Zwarteweg en Schapenweg. In latere jaren zijn duinpercelen elders aan de beurt. Zes hectare bosrand klinkt veel, beaamt boswachter Hoogstrate. Hij wijst er op dat het gaat om zes paden, verspreid over vele kilometers. Voor een deel zijn het hoge populieren, niet de meest waardevolle boom. Toch beseft hij dat het zagen in het bos vaak gevoelig ligt. ,,In het open duin leven zeldzame dieren. Zij maken dit gebied zo bijzonder. Er is ons veel aan gelegen om die soorten een handje te helpen'', verantwoordt hij de maatregel. Verder voert hij aan dat brede paden gewenst zijn voor de veiligheid (brandwegen). Het zagen begint in de eerste week van december en duurt enkele weken. Verder wordt gezaagd in zieltogende dennenbossen. Bij het zweefvliegveld Castricum moet een perceel dennenbos wijken voor het landen en stijgen van de zweefvliegers.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.