Kansen voor Pallas ’zijn toegenomen’

Impressie van Pallas (links( vanaf de Belkmerweg. Rechts de HFR-reactor.© Illustratie Erik van der Horst

Roel van Leeuwen
Haarlem

De nieuwe Pallas-reactor in Petten wordt niet geschikt gemaakt voor de top van het nucleair energieonderzoek. De nadruk komt meer te liggen op het onderzoek naar en de productie van nieuwe medische isotopen. Volgens Pallas-directeur Hermen van der Lugt zou de reactor anders te duur worden. Wel denkt hij dat de kans dat de reactor er daadwerkelijk komt, is toegenomen.

Van der Lugt was te gast bij de Statencommissie Economie, Energie en Beheer van de provincie Noord-Holland om zijn visie over de stand van zaken rond het project te geven. De provincie draagt met een lening van 40 miljoen euro bij aan de totstandkoming van de reactor, maar veel Statenleden zijn sceptisch als het gaat om het welslagen van het project.

Van der Lugt is echter vol vertrouwen dat er een sluitende businesscase is te maken voor Pallas Dit komt volgens hem vooral door de ontwikkelingen in het onderzoek naar therapeutische isotopen. ,,De markt voor isotopen die mensen genezen lijkt groter dan enkele jaren geleden is voorzien.'' Momenteel worden er in de HFR in Petten vooral diagnostische isotopen geproduceerd. Onlangs gaf Harrie Buurlage, directeur van NRG, de exploitant van de HFR-reactor, ook al aan veel te verwachten van de nieuwe generatie isotopen.

Wel heeft de Pallas-organisatie de ambities bijgesteld als het gaat om wat de reactor straks moet kunnen. De reactor zou anders een stuk duurder worden, terwijl het al gaat om een project van ruim een half miljard euro. En dat zou de winstgevendheid van de reactor in gevaar brengen. Volgens Van der Lugt zal de reactor zich daarom niet gaan toeleggen op de top van het nucleair energieonderzoek. Bij het ontwerp van de reactor wordt wel de optie opengelaten dat de reactor later alsnog deze faciliteiten krijgt.

Van der Lugt deelde mee dat er drie kandidaten in beeld zijn om de nieuwe reactor te ontwerpen en te bouwen. Het is ook de bedoeling dat deze partijen - uit Argentinië, Frankrijk en Zuid-Korea - zelf in de bouw gaan investeren. De hoogte van de investering door de bouwer is één van de selectiecriteria, aldus Van der Lugt. Hij verwacht dat de partijen dit jaar alle drie een aanbieding zullen doen.

Naast de bouwer zullen ook andere partijen in de reactor moeten investeren. Het zou dan gaan om banken, belangrijke klanten en de toekomstige eigenaar. Volgens van der Lugt is zijn organisatie klaar voor alle nodige vragen van mogelijke financiers en voor een review naar de businesscase door het Ministerie van Economische Zaken.

De ontwerpopdracht zal pas over twee jaar zijn afgerond. In 2024 moet de reactor klaar zijn.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.