Instanties helpen laaggeletterden in Zaanstreek- Waterland

Jacco van Oostveen
Purmerend

Bewoners van de regio Zaanstreek-Waterland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of het gebruik van computers kunnen de komende maanden rekenen op hulp van het UWV, de bibliotheek en andere instanties.

Het project ’Van taal naar werk’ loopt in de periode september tot en met december en heeft als doel laaggeletterden te helpen om zo hun kansen op werk te vergroten. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven, uitkeringsinstantie UWV, de bilbiotheken Waterland en Zaanstreek en het Servicepunt Leren en Werk.

In Nederland heeft 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Vaak hebben zij ook moeite met werken met de computer. Zij ondervinden dagelijks problemen bij praktische zaken, zoals het lezen van instructies op het werk, het invullen van formulieren en het lezen van bijsluiters van medicijnen. Daarnaast heeft laaggeletterdheid vaak gevolgen voor de (digitale) sollicitatievaardigheden van werkzoekenden. Dat beïnvloedt de kansen op een baan.

De komende maanden nodigt het UWV werkzoekenden uit, waarvan het vermoeden bestaat dat zij laaggeletterd zijn. Zij krijgen een taal- of digimeter van Stichting Lezen & Schrijven aangeboden, waarmee de geletterdheid en digitale vaardigheden worden gemeten. Met de resultaten kan worden beoordeeld hoe zij (kosteloos) ondersteund kunnen worden om zich beter te redden in het dagelijks leven en om de kans op een baan te vergroten. Het aanbod bevat bijvoorbeeld cursussen op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.