Hoorn ruziet over Toren

Het bouwplan aan de Provinciaeweg.© Beeld Scholtens

Cees Beemster
Hoorn

Over de parkeerruimte bij het nieuw te bouwen appartementencomplex Toren, tussen de Provincialeweg en het Horizon College in Hoorn, is een flinke politieke ruzie uitgebroken. Belangstellenden voor één van de 209 appartementen kunnen juist zaterdag en zondag terecht op de verkoopmanifestatie in het kantoor van projectontwikkelaar Scholtens in Wognum.

Scholtens gaat 228 parkeerplaatsen bij de appartementen aanleggen. Dit zijn er 38 minder dan volgens de geldende parkeernorm zou moeten, maar Scholtens heeft beloofd deze 38 alsnog in de buurt aan te leggen als dit later nodig blijkt. Het argument om met minder parkeerplaatsen akkoord te gaan, omdat steeds meer mensen geen auto meer bezitten en vaker gedeeld gebruikmaken van elektrische auto’s, kunnen burgemeester en wethouders niet met cijfers onderbouwen. ’We weten niet zeker hoe dit zich gaat ontwikkelen. Daarom hanteren we nog altijd onze parkeernormen’, antwoordt het college op vragen van de fracties VOC Hoorn en Hoorns Belang.

De raad ging eerder akkoord met het beeldkwaliteitsplan voor het plan. Daarin staat dat de bewoners op de bouwkavel moeten parkeren, geheel of deels ondergronds. 38 parkeerplaatsen elders aanleggen staat daar haaks op, stellen VOCH en Hoorns Belang in een boze brief aan het college. Het beeldkwaliteitsplan bevat bovendien de bepaling dat parkeren op het maaiveld door bewoners niet is toegestaan.

Volgens het bestemmingsplan is dit wel mogelijk, reageert het college. ’Basisregel 7 uit het beeldkwaliteitsplan, dat stelt dat parkeren voor bewoners half verdiept of ondergronds binnen het bouwblok moet worden opgelost, is niet van toepassing op dit plan. De ontwikkelaar mag het parkeren ook realiseren op het maaiveld’. De betreffende bepaling is volgens het college ’per ongeluk’ in het beeldkwaliteitsplan opgenomen ’als eis die strijdig is met het bestemmingsplan’. ’Met de opsteller van het plan is hierover gesproken zodat herhaling wordt voorkomen’.

VOC Hoorn en Hoorns Belang pikken dit niet: ’Het plan is met deze bepaling vastgesteld en heeft daarmee volledig juridische werking. Deze bepaling staat er niet per ongeluk in. Als ze er niet in had gestaan, hadden wij bij de behandeling een amendement van deze strekking ingediend’.

Dat het college de opsteller van het stuk heeft aangesproken, schiet de fracties in het verkeerde keelgat. ’Als iemand publiekelijk aangesproken dient te worden, dan is dat niet de steller van het stuk, maar degene wiens handtekening er onder staat, en dat bent u’, laten zij het college weten. Het college zegt ’op dit moment in gesprek te zijn met de ontwikkelaar over oplossingen voor het parkeervraagstuk’.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen