Open en Duidelijk Stede Broec: ’Zelf hulp aanbieden bij COA’

Paul Gutter
Bovenkarspel

De fractie Open en Duidelijk Stede Broec is teleurgesteld over de afwachtende houding die burgemeester en wethouders en een raadsmeerderheid in Stede Broec innemen in het vluchtelingenvraagstuk. ,,Er moet nu iets gedaan worden’’, vindt ODS-raadslid Jan Ettes.

Hij kaartte de kwestie deze week aan in de commissie grondgebiedzaken. ,,Geen enkele partij had een concreet idee over deze actuele zaak. Het college heeft ook nog niets ondernomen, alleen wethouder Bart Nootebos heeft er informeel over gesproken met een collega-wethouder in Drechterland.’’

Coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, CDA, VVD en Gemeentebelangen willen wachten tot het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Stede Broec benadert. Ettes: ,,Wij vinden dat de gemeente zelf naar het COA moet stappen om hulp aan te bieden. Dat wil niet zeggen dat wij per se een opvangcentrum moeten opzetten, maar misschien kunnen we iets betekenen. En als Stede Broec iets kan doen, dan moet dat ook gewoon gebeuren.’’

'Onontkoombaar'

Alleen van de Onafhankelijke Partij, eveneens in de oppositie, kwam bijval. ,,De andere partijen willen op dit moment niets doen. Beschamend. Het college zei nog wel dat ze het er beslist over zullen hebben, maar dat is natuurlijk ook onontkoombaar’’, aldus Ettes.

Wethouder Bart Nootebos is het niet met Ettes eens. ,,Ik ben wel blij met deze discussie en had ook wel verwacht dat die deze week zou komen. Maar ik volg deze problematiek al sinds begin deze zomer. Op dit moment kiest het COA er om logistieke redenen voor om op een paar plekken vijf- tot zeshonderd plekken ineens te creëren.’’

Afwachten

Mede daarom wil Nootebos het overleg tussen gemeenten in Noord-Holland Noord en het COA op 17 september afwachten. ,,Als we weten welke vraag zij concreet bij ons neerleggen, kunnen we daarop reageren. Dus laten we de coördinatie nou gewoon bij het COA laten. Het heeft geen zin als elke gemeente nu in zijn eigen deeloplossing schiet. Hoe sympathiek ook, daar is dit lastige vraagstuk niet bij gebaat.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen