Hogere huur maar meer subsidie voor sportclubs

Henk Jan den Ouden
Heiloo

De gemeente Heiloo gaat de buitensportverenigingen een hogere huur, gebaseerd op de waarde van de accommodatie, in rekening brengen. Daar tegenover staan dan hogere subsidies, maar dat die de verhoging helemaal compenseren kan de gemeente niet garanderen.

Bovendien wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is, het beheer, onderhoud en eigendom van de sportvelden (niet de grond) over te dragen aan de verenigingen.

Die staan daar niet afwijzend tegenover, zo betoogde Mark Klamer namens de vijf buitensportclubs woensdagavond in de gemeenteraad. ,,Maar we missen nog steeds een gedetailleerd overzicht van de huidige kosten van dit onderhoud, dus we hebben nog onvoldoende kennis om daarover een besluit te nemen." Klamer wees er ook op, dat de verenigingen geen zekerheid krijgen over de langere termijn. ,,De verplichte huur staat immers minimaal tien jaar vast, de subsidiekraan wordt jaarlijks open of dicht gezet."

De clubs vrezen ook dat de gemeente, door middel van de straks veel hogere subsidie, zich gaat bemoeien met de exploitatie van de verenigingen. ,,Als de gemeente gaat sturen, hoeven wij niet meer te besturen."

Btw-probleem

Tenslotte stipte hij ook het btw-probleem aan: als de fiscus het btw-tarief voor de huur verhoogt van 6 naar 21 procent, betekent dat door de forse huurverhoging ook een rekening van ruim een halve ton aan extra btw. De clubs denken door zelf beheer en dagelijks onderhoud te doen, de benodigde bezuiniging te kunnen realiseren zonder dat het systeem verandert.

Klamer kreeg steun van Ko Hemminga van oppositiepartij PvdA. ,,Er is geen duidelijkheid over de subsidies en dat is voor verenigingen niet te accepteren." Ook NCPN en D66 vonden dat. Maar de coalitiepartijen wilden de invoering niet uitstellen. De vastgestelde bezuinigingen moeten worden gehaald, door deze constructie is er duidelijkheid over de subsidiestromen en heeft de sport hetzelfde systeem als de welzijns- en cultuursector, zo waren de argumenten. Wethouder Ron Opdam speelde de ongerustheid van de oppositie over de jaarlijkse subsidietoekenning terug naar de gemeenteraad. ,,Die stelt elk jaar de subsidies zelf vast. En we willen echt de clubs niet de nek omdraaien."

De coalitiepartijen dwongen per motie af, de subsidie te splitsen in een variabel prestatiedeel en een deel bedoeld om langetermijnverplichtingen te kunnen betalen. Het college gaat nu verder praten met de verenigingen over de gevolgen van de nieuwe subsidiemethode.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.