Inwoners gemeente praten mee over toekomst Hollands Kroon

Lydia Jasper

Hollands Kroon wil een toekomstvisie opzetten waarin staat hoe de gemeente er in 2030 uit komt te zien. Dat doet zij niet alleen, want daarvoor heeft zij de hulp van inwoners, ondernemers en instellingen nodig.

Vandaar dat het college op 26 juni aan de gemeenteraad voorstelt om deze visie via een zogenoemd burgerparticipatietraject op te starten.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze vorm van burgerparticipatie, dan zijn de eerste bijeenkomsten na de zomer.

Voor deze bijeenkomsten, die in het thema staan van de toekomst van Hollands Kroon, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via de mail: toekomst@hollandskroon.nl.

In deze omgevingsvisie worden niet alleen keuzes gemaakt over de kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte op de langere termijn.

Woningbouw

Ook over (nieuwe) locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen wordt nagedacht. Net zoals de bereikbaarheid en het opwekken en gebruik van duurzame energie.

De omgevingsvisie sluit aan bij de landelijke omgevingswet, die vanaf 2018 in werking treedt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.