Veel werk door NAM in haven

Arie Booy
Den Helder

De NAM heeft het deze zomer erg druk met het gereedmaken van een nieuw gasproductieplatform op de Noordzee.

De Helderse haven fungeert als spin in het web voor alle bevoorrading vanaf de wal. ,,Bovendien is onze gasplant op Oostoever de plek waar de controlekamer staat van waar uit het nieuwe platform op afstand bediend wordt”, legt woordvoerder Willem Rogge van de NAM uit.

,,Na de bouw van het platform L13 FI in Schiedam hebben we alle kleppen en dergelijke reeds op afstand getest”, vult projectleider Julius Ansenk aan. ,,Vanuit Den Helder werd de apparatuur in Schiedam aangestuurd. Net alsof het platform al in de zuidelijke Noordzee stond.”

Toekomst

Terwijl de NAM bezig is met het moderniseren van de bestaande productieplatforms en die geschikt maakt voor automatische bediening, moet ook de toekomst van de gasvoorziening in de gaten gehouden worden.

,,Het is namelijk al weer geruime tijd geleden dat we een nieuw platform hebben laten bouwen”, zegt Rogge. ,,Het staat inmiddels op zijn plek bij een gasveld dat een omvang heeft van circa 3 miljard kubieke meter gas. We verwachten daar de komende twintig jaar zo’n 2,5 miljard kuub gas te kunnen winnen.” Dat is genoeg energie voor het verbruik van 275.000 huishoudens per jaar, voegt Ansenk toe: ,,De eerste jaren is een stad als Rotterdam daarmee verzekerd van aardgas.”

Paal

Het nieuwe platform staat op een enorme paal die 31 meter diep in de zeebodem is verankerd. ,,Het is een zogenoemde monopile”, verduidelijkt Ansenk. ,,Het platform is in Schiedam gebouwd en met een schip naar de Noordzee gebracht, zestig kilometer ten noordwesten van Den Helder.”

,,De afgelopen periode zijn we druk geweest met het leggen van leidingen, het storten van stenen en het afbouwen. Alle bevoorradingsschepen en gespecialiseerde vaartuigen gebruiken de Helderse haven als basis. Het lokale bedrijfsleven plukt daar dus de vruchten van. Momenteel wordt bij Multimetaal de metalen riser gebouwd die er voor zorgt dat de pijpleiding veilig verbonden is met het platform”, meldt Ansenk.

Boren

De volgende stap in het proces is het boren van drie productieputten naar het gasveld: ,,Het eerste stuk van de boring gaat verticaal naar beneden”, legt de projectleider uit. ,,Daarna maakt de boor een bocht om tenslotte drie kilometer verder in het gasveld te arriveren. We zorgen eerst dat alles klaar is voor het produceren van gas zodat als het boorwerk er opzit, het gas direct afgetapt kan worden.”

De delfstof wordt door een pijpleiding met een diameter van dertig centimeter naar twee andere platforms geleid waar het gas voorbehandeld wordt. Daarna arriveert het in Den Helder op de gasplant van Oostoever. Vervolgens komt het beschikbaar voor het netwerk dat Nederlandse huishoudens van aardgas voorziet. De planning is zodanig ingericht dat over een jaar het eerste gas uit het nieuwe veld beschikbaar is om de centrale verwarming te laten branden. ,,Het is een proces van de lange adem”, legt woordvoerder Rogge uit.

De NAM wil niet kwijt hoe hoog de investering is die met de bouw van het platform, het leggen van de leidingen op anderhalve meter diepte in de zeebodem en het boren naar het gasveld gemoeid is.

Stofzuiger

,,De kosten zijn veel lager dan die van de grote platforms die we eerst bouwden”, zegt Ansenk. Het platform zelf is onbemand en energiezuinig. ,,Er wordt 700 watt verbruikt. Even veel als een stofzuiger”, besluit Ansenk.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.