Meer mensen willen in binnenstad wonen

Nieuwbouw in Alkmaar. Foto Erna Faust

Roel van Leeuwen
Wormer

Er komen geen grote uitleggebieden meer waar honderden woningen tegelijk worden gebouwd. Bovendien willen steeds meeer mensen binnenstedelijk wonen.

Gedeputeerde Joke Geldhof ging in Wormer tijdens de Netwerkconferentie Wonen in op de mogelijkheden die er zijn om de woningmarkt weer uit het slop te krijgen.

Naast een oproep aan bestuurders van gemeenten om toch vooral marktconforme prijzen te vragen voor de bouwgronden, maakte ze ook bekend dat de provincie een Noord-Hollands Woningbouwberaad in zal stellen. Dit is een platform waarin experts zich buigen over woningbouwprojecten die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen.

Geldhof ging ook in op de veranderende vraag uit de markt. Steeds meer mensen willen in stads- en dorpscentra wonen. En dan met name in het zuidelijke deel van de provincie. Onderzoek wijst uit dat er nog zeker 17 procent ruimte is te vinden in de centra om woningen te bouwen. ,,Dat kan bijvoorbeeld op de plek van verouderde kantoren, op plekken waar nu sportvelden liggen en op de plek van schoolgebouwen die leeg komen te staan.’’

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.