Zaans Medisch Centrum moet luisteren naar kritiek over ramen

Joëlla Angenent
Zaandam

Er kwamen de afgelopen weken heel wat ingezonden brieven over binnen op onze redactie. Ook op verschillende Zaanse Facebookpagina’s en -groepen loopt een hevige discussie met honderden reacties. Het verdwijnen van de veertien historische glas-in-loodramen in het ZMC, die geen plek krijgen in de nieuwbouw, roept overduidelijk veel emoties op.

Twee weken geleden noemde het Zaanse ziekenhuis verschillende redenen voor dit besluit. Het nieuwe gebouw wordt kleiner, waardoor het architectonisch gezien moeilijk wordt om er veertien enorme ramen in kwijt te kunnen. Ook zou een modern ziekenhuis niet de plek zijn voor zo’n groot aantal ramen met Bijbelse voorstellingen, omdat iedereen - met welk geloof dan ook - er welkom is.

Vooral dit laatste argument stuitte veel Zaankanters tegen de borst. ’Het lijkt wel of we ons schamen voor een religieuze uiting van vroeger, toen veel mensen het als plicht beschouwden om goede werken te doen’, schreef Gerard Koekkoek uit Zaandam in een ingezonden brief die vorige week in deze krant stond. Hij refereert naar de beeltenissen op zeven van de ramen die de zeven werken van barmhartigheid verbeelden. ’De ramen behoren tot de historie van het ziekenhuis, onze cultuur is gevormd door onze joods-christelijke achtergrond en geschiedenis, en de waarden van de zeven werken van barmhartigheid zijn nog steeds te herkennen in ons dagelijks leven’, vindt J. Schouten uit Zaandam, wiens brief verderop in deze krant staat.

Op Facebook gaat de discussie al snel over of geloofsuitingen wel of niet in een ziekenhuis thuishoren en of het ZMC té politiek correct aan het doen is.

Het ziekenhuis heeft een gevoelige snaar geraakt, maar lijkt zich hier weinig van aan te trekken. Wanneer een besluit zoveel commotie veroorzaakt, is dat volgens mij een reden om het te heroverwegen. Het ZMC kiest voor een andere aanpak: ,,De Raad van Bestuur betreurt het dat uit de publicaties de indruk is ontstaan dat de ramen niet meegaan naar het nieuwe ziekenhuis om geloofsredenen. Dat is niet het geval. Het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd naar de principes van een ’healing environment’. Dus het gebruik van specifieke kleuren en de elementen natuur, daglicht, frisse lucht en stilte. Na zorgvuldig afwegen is enkel vanuit deze motivatie besloten dat de glas-in-loodramen in dit concept niet goed passen’’, reageert bestuurssecretaris Jan Landman.

Dit aangepaste argument verandert niets aan de discussie. Feit blijft dat de ramen tot het historisch erfgoed van het ZMC behoren en dat het uitlenen van de ramen aan de Bonifatiuskerk veel mensen het gevoel geeft dat deze historie niet serieus wordt genomen. Daarom zou het ziekenhuis deze sentimenten ter harte moeten nemen en kijken of er nog een plekje voor het glas in lood is in het nieuwe gebouw.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.