Nieuwe aflevering 'Ontslag uit functie'

Ombudsredactie

Wat zijn de regels als de werkgever de functie van de werknemer wil wijzigen, bijvoorbeeld omdat de markt is veranderd en het bedrijf een andere koers inslaat? Moet de werknemer hieraan meewerken? In principe hoeft de werknemer niet in te stemmen met een wijziging van zijn functie. Dit kan anders zijn als er in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Zo’n beding kan de werkgever inroepen als het bedrijfsbelang bij wijziging van de functie zwaarder weegt dan het belang van de werknemer bij behoud van zijn functie.

Een kantonrechter was van oordeel dat de werkgever voldoende aannemelijk had gemaakt dat de voortdurende discussies over het onvoldoende functioneren van de werknemer en het uitblijven van verandering in zijn werkwijze nadelige gevolgen had voor de bedrijfsvoering. Is er geen wijzigingsbeding, dan hangt het van meerdere factoren af of de werknemer met een wijziging van zijn functie moet instemmen. Zo zal de werkgever een passende functie moeten aanbieden, gelet op niveau, werkzaamheden, ervaring, etcetera.

Dat kan best een lastige opgave zijn. Wat als de werknemer een functie wil bekleden, waarvoor de werkgever hem niet geschikt vindt? Dan zal de werkgever tekst en uitleg moeten geven. Advocaat Marius Rijntjes legt maandag 18 juni op de pagina Ombudsman in Noordhollands Dagblad uit wat voor haken en ogen er allemaal aan zitten.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.