Verzet fractie HEA tegen hogere heffingen Enkhuizen

Cees Beemster
ENKHUIZEN

De raadsfractie HEA verzet zich tegen stijgingen van lokale heffingen in de gemeente Enkhuizen. De fractie vindt het verkeerd dat tarieven kostendekkend worden gemaakt in een tijd waarin de inkomens van veel Enkhuizers juist zijn gedaald of al jaren niet zijn gestegen. HEA dient dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in om de stijgingen te voorkomen.

HEA wijst er op dat de lokale belastingdruk al 102% van het landelijk gemiddelde is, en het lokale gemiddelde inkomen lager is dan het landelijk gemiddelde.

In plaats van lokale heffingen en belastingen in Enkhuizen naast de inflatiecorrectie extra te verhogen, stelt de fractie de raad voor om gezamenlijk te praten over extra bezuinigingen ter compensatie van de lagere opbrengsten als de heffingen minder stijgen.

’Voor heel lage inkomens zijn veel regelingen in het leven geroepen, voor de het hardst getroffen middeninkomens geldt dit niet. Voor het bedrijfsleven in Enkhuizen geldt dat de lokale belastingdruk hoger is dan in andere gemeentes van de regio. Al met al is wederom verhogen van heffingen in Enkhuizen niet gezond voor de lokale economie, de bestedingskracht van de burgers en alles dat daarmee verbonden is’, stelt fractievoorzitter Hans Langbroek.

De gemeente verwacht in 2016 met heffingen en belastingen 9,6 miljoen euro binnen te halen. Het meeste geld, namelijk 35% van de genoemde 9,6 miljoen, komt binnen via de onroerende zaakbelastingen. De afvalstoffenheffing levert 30% van het totaalbedrag op; de rioolheffing brengt 14% op.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen