Informateur: niemand uitgesloten bij coalitievorming Den Helder

Redactie Helderse Courant
Den Helder

Er is op dit moment nog geen enkele partij uitgesloten bij de vorming van een coalitie in Den Helder. Ook D66 niet en evenmin Helder Onafhankelijk.

Dat zegt informateur George de Ceuninck Van Capelle in een reactie op het nieuws dat een meerderheid van de Stadspartij niet met D66 in een college wil zitten. Volgens betrouwbare bronnen heeft een stroming binnen de fractie afgelopen vrijdagavond tijdens fractieberaad D66 en de VVD willen uitsluiten. Dat is later teruggedraaid tot alleen D66. Ook zou Helder Onafhankelijk inmiddels geen kandidaat meer zijn.

Het uitgelekte nieuws leidde gisteren tot grote politieke beroering. De Ceuninck zegt op de hoogte te zijn van de discussie binnen de Stadspartij, maar dat laat volgens hem onverlet dat D66 nog steeds een van de gesprekspartners is over de vorming van een nieuw college. Ook Helder Onafhankelijk is dat volgens hem.

Komende maandag presenteert hij zijn eindverslag. Daarna moet een formateur aan het werk gaan.

Ook fractievoorzitter Peter Reenders ontkent ten stelligste dat de Stadspartij al intern uitspraken heeft gedaan over met wie zij wel of niet in een coalitie wil gaan zitten. ,,Er is vrijdagavond wel gefilosofeerd over mogelijke coalities, maar er zijn geen besluiten genomen. We wachten gewoon het rapport van de informateur af.''

Ook Reenders zegt nog geen partij uit te sluiten. Op de vraag of de Stadspartij ook bereid is een college te vormen waarin wethouders uit de vorige coalitie zitting hebben, laat hij het antwoord in het midden. ,,We hebben daar wel een mening over en die hebben we aan de informateur geventileerd. Daar ga ik nu niks over zeggen.''

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.