Wim Runderkamp (Mepper) stapt op als wethouder in Edam-Volendam

Wim Runderkamp (Mepper) stapt op als wethouder in Edam-Volendam
edam-volendam

Wethouder van de gemeente Edam-Volendam Wim Runderkamp (Mepper) heeft donderdag tegen middernacht zijn functie neergelegd.

De wethouder van collegepartij Volendam/80 stapte uit eigener beweging op naar aanleiding van een onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar zijn handelen als portefeuillehouder van onder meer economische zaken, recreatie en toerisme. Uit het onderzoek is gebleken dat Runderkamp zich niet schuldig heeft gemaakt aan daadwerkelijke belangenverstrengeling. Maar de wethouder heeft niet gehandeld volgens de integriteitscode van de gemeente door een nevenfunctie bij een stichting ter promotie van het toerisme in Volendam en Edam niet te melden. Voordat de raad zich kon uitspreken over de conclusies van het BING-onderzoek, verklaarde Runderkamp de rapportage niet te accepteren.

Nico van Straalen, fractievoorzitter van GroenLinks, sprak van een ernstige vertrouwensbreuk tussen de raad en de wethouder. ,,Burgers stellen hoge eisen aan de integriteit van bestuurders. De wethouder moet eer aan zichzelf houden, want hij heeft als wethouder gefaald’’, aldus Van Straalen. VVD-fractievoorzitter Wim Runderkamp zei dat er geen sprake van onpartijdigheid was, want de wethouder was er door ambtenaren herhaaldelijk op gewezen dat hij doelbewust een externe partij promootte en adviseerde.

Vincent Tuijp (CDA) had van de wethouder veel meer professionele afstand verwacht. ,,Voor een wethouder moet het algemeen belang voorop staan. Maar hij stond te dicht op de belangen van de ondernemers en daarmee heeft de wethouder de schijn van belangenverstrengeling gewekt.’’ Ook Janneke Rijpstra (PvdA) vond het niet melden van de nevenfunctie niet goed te praten. Loek Kras (Lijst Kras) rekende het de wethouder aan dat deze nooit stil had gestaan bij de ’slapende’ stichting

Meer nieuws uit NHD

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.