Ouders vrezen sluiting basisschool in Westerland

Martijn Gijsbertsen
westerland

Verbijstering, onrust en woede heersen op het schoolplein van basisschool De Dentele in Westerland. Nu onderwijskoepel Surplus kleutergroep 1/2 na de zomervakantie bij De Kei in Hippolytushoef wil onderbrengen, vrezen ouders een leegloop.

Vervroegde sluiting van De Dentele, dat eigenlijk open zou blijven tot de nieuwe brede school in Hippolytushoef klaar is om daar haar intrek in te kunnen nemen, ligt daardoor in hun ogen plotseling op de loer. En dat zet kwaad bloed.

Elimineren

,,De keuze om de kleuters te verhuizen, was een volslagen verrassing, is ingeslagen als een bom. En heeft naar onze indruk maar één beweegreden: De Dentele zo gauw mogelijk sluiten, elimineren’’, stelt Martine Doppenberg (38), behalve voorzitter van de ouderraad tevens spreekbuis namens een in allerijl opgerichte belangengroep voor ouders.

Doordat de kleuters verhuizen, krijgt De Dentele er geen nieuwe leerlingen bij. Omdat straks tien ’groepachters’ de school zullen verlaten, is het afwachten of na de zomer wordt voldaan aan de minimumnorm van 45 leerlingen.

,,Nu al hebben meerdere gezinnen laten weten dat ze hun kind of kinderen van school halen. Die kiezen grotendeels voor de Henricus in Hippolytushoef. Ook zijn er ouders met leerlingen in de kleuter- én een hogere groep, die hun kinderen niet naar twee scholen heen en weer gaan brengen’’, weet Doppenberg.

Fatsoen

,,Het lijkt erop dat er voor een afbraakstrategie wordt gekozen, om financiële redenen. Hoe kun je zo respectloos met de belangen van kinderen omspringen? Het is in onze ogen schandalig, onder alle grenzen van fatsoen.’’

In een pittige brief en daaropvolgend gesprek met Surplus-bestuursvoorzitter José Vosbergen heeft de belangengroep erop aangedrongen de school tot 1 augustus 2017 open te houden plus minimaal vier docenten en de kleutergroep te behouden. De ouders kregen echter nul op rekest.

Stroomversnelling

,,We zijn achter gebleven met het gevoel dat De Dentele geforceerd, in een stroomversnelling, de nek wordt omgedraaid. Ouders, laat staan kinderen, zijn daar doodziek van, hebben slapeloze nachten. Want ineens moeten ze een andere school en elders opvang of gastoudergezin voor hun kinderen regelen. Je staat volslagen machteloos, met de rug tegen de muur. De patiënt ligt op de operatietafel, maar is in feite al overleden.’’

De medezeggenschapsraad op De Dentele is officieel nog niet door Surplus op de hoogte gebracht van het plan de kleutergroep 1/2 naar De Kei te verhuizen. Stelt Henk van Dijk (47) uit Westerland, lid namens de ouders.

,,We zijn niet ingelicht en zullen het bestuur daarop aanspreken, want intussen trekken ouders hun eigen plan en is er onrust. Wij behoren er sowieso bij betrokken te worden, hebben instemmingsrecht.’’

Opheldering

Van Dijk kondigt aan dat opheldering wordt gevraagd. ,,Wij willen sowieso van Surplus weten of kan worden aangegeven wat de plannen voor volgend schooljaar zijn.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.