Den Helder: pech voor Parel aan de Kortevliet

Redacteur Den Helder
Den Helder

De eigenaren Wijnker van de 'Parel aan de Kortevliet', zoals D66-commissielid Henk Mosk de haciënda op Kortevliet 22 maandagavond omschreef, mogen geen nieuw huis bouwen of laten bouwen naast het hunne.

De Helderse gemeenteraad is namelijk van plan in te stemmen met het Bestemmingsplan Luchthaven 2013, die daar - net als nu het geval is - geen ruimte voor biedt. Volgens wethouder Pia Bruin (wonen) is uitbreiding op de kavel onwenselijk omdat hierdoor lintbebouwing ontstaat. Het zou ook tegen provinciale voorschriften ingaan om nieuwe woningen buiten het stedelijk gebied toe te staan en bovendien een precedentwerking scheppen voor anderen die nu ook nul op het rekest krijgen.Met name Bruins partijgenoot Mosk nam het op voor de familie Wijnker. Hij stelt dat de Kortevliet feitelijk al een lint is en dat ene huis dan ook niet meer uit maakt. Maar ook D66 legde zich uiteindelijk bij het collegestandpunt neer, net als een raadsmeerderheid die het vaststellen van dit plan binnenkort als hamerpunt wil afdoen. Dit is zuur voor de familie Wijnker, die met de verkoop van een deel van het perceel voor woningbouw hoopte haar oude dag te bekostigen.Naast dit plan wordt ook het Bestemmingsplan Landelijk Gebied binnenkort als hamerpunt voorgelegd. Als ook daar een klap op wordt gegeven, zijn er vijf weer bij de tijd, waarvan de oudste 33 jaar was.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.