OR: 'Waar is integriteit van de politiek?'

Arie Bergwerff
Alkmaar

De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Alkmaar is woedend op de coalitie en in het bijzonder op de VVD. De OR verwijt VVD-fractievoorzitter John van der Rhee doelbewust lekken van interne en gevoelige informatie.

Het betreft een mail van Van der Rhee namens de fractievoorzitters van OPA, VVD, CDA en D66 aan de ontslagen gemeentesecretaris Coen Aalders. Daarin gaat de coalitie in op een mail van Aalders aan burgemeester Piet Bruinooge, waarvan de fractievoorzitter ter kennisname een cc ontvingen.

OR-voorzitter Evert Willebrands vraagt zich af waar Van der Rhee zich mee bemoeit. ,,U reageert op een e-mail die aan de burgemeester is gericht. Daarmee wekt u de indruk dat de gemeenteraad partij zou zijn bij het arbeidsconflict tussen de heer Aalders en de gemeente Alkmaar.’’

Verbaast

Willebrands verwijt de coalitie ook de kwestie op straat te hebben gelegd, omdat de mail in cc is gestuurd naar de redactie van de Alkmaarsche Courant. ,,Dit verbaast mij. Er is al enige jaren sprake van een ’integriteitprobleem’ binnen de gemeente Alkmaar. ’Lekken’ vanuit de organisatie hetzij de politiek worden breed uitgemeten in de pers, een kwalijke zaak. De integriteit van de ambtelijke organisatie wordt telkens ter discussie gesteld. Mijn vraag is: waar is de integriteit van de politiek?’’, aldus de OR-voorzitter.

In zijn mail aan Aalders schrijft Van der Rhee het ,,te betreuren dat u, met betrekking tot het arbeidsconflict dat u met de gemeente heeft in casu het college, meent zich tot de raad te moeten wenden. De raad is, zoals u weet, niet het bevoegd gezag in dezen.’’

Ontslagzaak

Inhoudelijk gaan de mailwisselingen om de vraag of het college de gemeenteraad inzage geeft in het (proces)dossier rond de ontslagzaak van Aalders.

Het college zou hebben laten weten dat Aalders daar geen toestemming voor geeft. Die bestrijdt dat: ,,Inmiddels is er een (voorlopige) uitspraak van de rechter, er zijn reacties en acties daarop van het college, er zijn raadsvragen en er zijn publicaties.’’

Aalders schrijft bereid te zijn ,,aan alle partijen in de raad, en eventuele andere belanghebbenden die belangstelling hebben, alle stukken ter beschikking zal stellen die door partijen in het geding zijn gebracht tijdens de (openbare) zitting van 23 juli. Mijn insteek is vanaf de eerste dag geweest om te streven naar transparantie en een onafhankelijk onderzoek.’’

Aalders werd in april op non-actief gesteld. Hem werd verweten het college niet te hebben ingelicht over toenemende miljoenentekorten voor Alkmaar. Wethouder Peter de Baat (VVD) moest later aftreden om deze kwestie.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.