Een vuist tegen vliegtuighinder

© Foto: Holland Media Combinatie

Ype Minkema y.minkema@hollandmediacombinatie.nl
Alkmaar

Acht gemeenten, die onder de aanvliegroute naar de beruchte Polderbaan liggen, maken een vuist tegen vlieghinder. De samenwerking in de regio is er op gericht om de hinder van vliegverkeer en de gevolgen voor het milieu te verminderen.

Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, verlengen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen de samenwerking.

De gemeenten zien Schiphol verder groeien. Belangrijk, ’want Schiphol is voor de regio van economisch belang.’

Maar ook een aandachtspunt, omdat dit deel van het land in het verlengde van de Polderbaan ligt als start- en landingsbaan; overdag en ’s nachts. ’Daarbij komt ook de grens van 500.000 vluchten, zoals die in het Aldersakkoord van 2008 is overeengekomen, snel in zicht’, stellen de samenwerkende gemeenten vast.

Door samen te werken en de invloed te bundelen willen de acht gemeenten nadrukkelijker meepraten over hoe de groei van Schiphol in goede banen kan worden geleid.

Onderzoek

De samenwerkende gemeenten richten zich vooral op punten die niet expliciet in het Aldersakkoord staan vermeld. De gemeenten willen bijvoorbeeld nader onderzoek van de economische betekenis van de nachtvluchten voor de mainportfunctie.

Verder maken ze zich sterk voor het inperken van de hinder van nachtvluchten; vaste aan- en uitvliegroutes in de nacht voor alle start- en landingsbanen.

De vliegtuigen moeten hoger aanvliegen, zeker als de nabijgelegen Zwanenburgbaan niet in gebruik is. Veel klachten in de regio, met name uit Egmond, Bergen, Alkmaar en Heiloo gaan over het lawaai van laag aanvliegend luchtverkeer, dat ook nog eens boven het gebied een herriemakende bocht naar Schiphol maakt.

De gemeenten willen ook niet dat de vliegtuighinder zich verplaatst naar de regio IJmond-Alkmaar door de bouw van 100.000 woningen in de omgeving van Amsterdam.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.