Waterland schrapt miljoen per jaar

Redacteur Waterland
Monnickendam

Een miljoen euro. Tot dat bedrag lopen de jaarlijkse bezuinigingen in de gemeente Waterland in de komende vier jaar op. Het peuterspeelwerk wordt minder hard getroffen dan aanvankelijk gevreesd.

Dat staat in de conceptbegroting die het college van B&W de gemeenteraad heeft aangeboden. Het college verwacht niet dat peuterspeelzalen zullen moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen. Wel zal er nog slechts subsidie zijn voor een beroepskracht (in plaats van twee) per groep en zal de subsidie per dagdeel worden verlaagd, zodat ouders een hogere bijdrage moeten betalen.

Verder moet sociaal-cultureel centrum De Bolder in drie jaar groeien naar een bezuiniging van 50 mille jaarlijks, handhaaft de gemeente de bezuiniging van 175.000 euro per jaar op de bibliotheken en zal Waterland uit de regionale samenwerking stappen. De muziekschool Waterland draagt bijna 54 mille bij aan de bezuinigingen. De afvalinzameling wordt kostendekkend, wat 34,65 euro per aanslag extra gaat kosten. Er komt geen wijksteunpunt in Ilpendam en monumentensubsidies worden geschrapt. Ook bespaart de gemeente een ton per jaar op de Milieudienst Waterland en wordt het personeelsbestand van de griffie en de dienst communicatie ingekrompen.De gemeenteraad beslist in november over de begroting.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.