Akkoord Heiloo: Voorzichtig bouwen in de Zandzoom

Henk Jan den Ouden
Heiloo

De nieuwe coalitiepartijen Heiloo-2000, VVD en CDA willen enige voorzichtigheid in het volbouwen van de Zandzoom tussen Heiloo en Limmen. Vooralsnog wordt alleen het gebied tussen Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, de spoorlijn en de Zevenhuizerlaan bebouwd. Dat staat in het coalitieprogramma, dat gisteravond in het bezit van de Alkmaarsche Courant is gekomen.

Wat nieuwbouw aangaat, willen de partijen niet dat de gemeente zich al te actief gaat opstellen in het aan- en verkopen van grond. De bedoeling is, dat ontwikkelaars, maar ook groepen bewoners, kleine projecten gaan uitvoeren en dat de gemeente faciliteert, gericht op de vraag van particulieren. Tot nu toe werd vaak gewerkt met vaste percentages voor de aantallen sociale en dure woningen. Stellig stellen de partijen ook dat de buitengebieden van Heiloo groen dan wel agrarisch moeten blijven.

De nieuwe coalitiepartijen hebben zich de onrust rond de afslag A9 ter harte genomen. De afslag wordt pas aangelegd als de risico’s voldoende in kaart zijn gebracht. Bovendien komt er een regionale rekencommissie om financiële gevolgen van maatregelen door te rekenen. Samenwerkingsverbanden mogen pas tot stand komen als ‘democratische controle’ is gewaarborgd.

Als logisch vervolg van het realiseren van de afslag A9 vinden de partijen dat er een tunnel moet komen onder het spoor door bij de Vennewatersweg, en dat er een rotonde wordt aangelegd op het kruispunt van Kennemerstraatweg, Kanaalweg en Stationsweg.

De verse coalitiepartijen willen de burger veel beter en vaker in contact brengen met de gemeente. Daarvoor worden vaker sociale media zoals Facebook en Twitter ingezet, maar ook wordt de gemeente beter bereikbaar door ruimere openingstijden, vooral buiten kantooruren. Maar de coalitie eist ook een opener opstelling van de ambtenaren. ,,Bij verzoeken en initiatieven van inwoners is de reactie van de gemeente ’ja, mits’ in plaats van ’nee, tenzij’, zo staat in het collegeprogramma. Dat geldt ook voor verzoeken van bedrijven. En de partijen staan positief ten opzichte van meer inspraak voor de burgers, bijvoorbeeld via een referendum en inwonersenquêtes.

De gemeente gaat voor cultuur, welzijn en sport een aantal kernactiviteiten benoemen, die ze van groot belang acht voor de inwoners. Daarvoor blijft subsidie beschikbaar, maar voor andere activiteiten moeten de verenigingen zelf proberen inkomsten te vinden, hoewel de gemeente wel specifieke projecten nog wil subsidiëren.

De nieuwe coalitiepartijen in Heiloo willen tenslotte dat de ondernemers meer geld kunnen gaan verdienen aan toerisme en recreatie. De gemeente gaat daar een apart plan voor maken.

Het coalitieprogramma moet nog worden overgenomen door het nieuwe college van burgemeester Romeyn en de beoogde wethouders Dellemijn, Opdam en Beens, dat op 12 mei wordt geïnstalleerd.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.