D66 in Enkhuizen wil onderzoek falen gemeentebestuur

Cees Beemster
Enkhuizen

De mislukte aanbesteding voor het Enkhuizer Zand, het voortslepende dossier van het Sociaal Medisch Centrum (SMC) aan de Vijzelstraat en de vertraagde plannen voor de brede school aan de Westerstraat. Het falen van het Enkhuizer gemeentebestuur bij grote projecten vraagt volgens D66 om een onderzoek naar de oorzaak hiervan.

D66 pleit voor ’een breed extern onderzoek naar de oorzaak van het telkens weer falen van het gemeentebestuur bij grote projecten’. Het onderzoek moet zich van D66 richten op de kaderstellende rol van de raad bij grote projecten, het realiteitsbesef hierbij van het college, en de inrichting van het ambtenarenapparaat van Enkhuizen.

Ook andere fracties zijn bezorgd om het mislukken van grote projecten in de stad. CDA vindt dat de raad moet nagaan of zij wethouder Rob de Jong (NE) niet opzadelt met een onmogelijke opdracht voor het Enkhuizer Zand, en pleit voor een schikking met ontwikkelaar De Nijs voor de kwestie SMC Vijzelstraat.

Hekelt

De VVD hekelt de open eindjes die genoemde projecten voor de begroting betekenen, en wijst in dit verband ook op de afwikkeling van de restauratie van de Drommedaris en een aangepast plan voor het onderhoud van de buitenruimte.

VVD, maar ook SP en PvdA, constateren bovendien dat wel heel veel geld - 19,5 van de beschikbare 47 miljoen in 2016 - naar gemeenschappelijke regelingen gaat waarover de raad van Enkhuizen geen directe zeggenschap heeft. De PvdA wil een externe controle naar de doelmatigheid van de nieuwe gezamenlijke ambtelijke organisatie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Het college zegt in een reactie dat voor het SMC mediation loopt, dat voor het Enkhuizer Zand in februari een raadsvoorstel volgt, en verwacht dat de bouw van de brede school in 2016 zal beginnen. Net als de SP heeft het college wel zorgen over het trage tempo waarin de stichting Stadsmanagement werkt om Enkhuizen als aantrekkelijk winkel en horecagebied te versterken.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen