Vergaderen zonder papier in Schagen

Redacteur Schagen
schagen

De raads- en commissievergaderingen van de gemeente Schagen worden na de zomer voortaan uitsluitend digitaal gehouden, dus zonder papier.

Het college is akkoord met de aanschaf van een uniform vergadersysteem en wil daarvoor een krediet van 12.281 euro beschikbaar stellen.

Uit drie offertes is die van NotuBiz als meest geschikte en - voordelige uit de bus gekomen.

Naast de aanschafkosten is jaarlijks een bedrag van 15.634 euro gemoeid met het laten draaien van het nieuwe vergadersysteem.

Vanaf 2014 zullen ook managementteam en college er gebruik van gaan maken.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.