Schiphol wijst meetpunt vliegtuiglawaai in Heiloo af

Heiloo

Er komt voorlopig geen meetpunt voor vliegtuiglawaai in Heiloo. De aanvraag van de gemeente voor een meetpunt is afgewezen door Schiphol.

Wethouder Rob Opdam had in de gemeenteraad begin november gemeld dat Heiloo graag een meetpunt wilde hebben om objectief te kunnen vaststellen of er overlast door vliegtuiglawaai is in het dorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft het meetpunt aangevraagd, maar Schiphol heeft dat verzoek nu dus afgewezen.

,,De onderbouwing van de aanvraag is wat ons betreft voldoende’’, zo schrijft een manager van Schiphol aan de gemeente Heiloo. ,,Echter, op basis van de gestelde criteria moeten wij u helaas meedelen dat de beschikbare meetposten voor 2015 aan andere gemeenten zijn toegekend. Desalniettemin wil ik u graag uitnodigen om voor 2016 opnieuw een aanvraag in te dienen.’’

Het gaat om een Nomos-meetpunt, een afkorting voor Noise Monitoring System. Zo’n meetpunt bestaat uit een mast van zes tot tien meter hoogte. Daarin zit apparatuur die continu alle geluid in de omgeving meet. De resultaten van de meetpunten zijn op elk moment live op internet te zien via de website http://noiselab.casper.aero/ams.

De dichtstbijzijnde meetpunten voor vlieglawaai zijn die aan het Hazelaantje aan de zuidkant van Limmen en bij sporthal De Bloemen aan de oostkant van Castricum.

Heiloo kan geen directe invloed meer uitoefenen op de geluidsoverlast die Schiphol produceert sinds de Omgevingsraad is opgericht. Heiloo maakt er geen deel van uit, omdat het te ver van Schiphol ligt. Heiloo en Bergen hebben schriftelijk verzocht deel uit te mogen maken van de Omgevingsraad, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.