Gratis consult kost 239,17 euro

bezoeker845 bezoeker845

Voor wie gebukt gaat onder chronische vermoeidheid, biedt een nieuwe aanpak in een speciaal Vermoeidheidcentrum hoop. Als dat echter niet helpt en je krijgt ook nog een onverwachte rekening, komt dat extra hard aan.

Altijd maar moe! En niets wijst er op dat het over gaat. In tegendeel. De chronische vermoeidheid blijkt bij de dan 31-jarige Laura Koning* alleen maar te verergeren.

Ze ontdekt dat het Vermoeidheidcentrum in Lelystad een 'effectieve' behandeling aanbiedt en is snel gewonnen. Een multidisciplinair behandelprogramma moet haar na een jaar weer verder helpen. Helaas voelt ze zich na de behandeling nauwelijks beter. Te veel negatieve ervaringen spelen haar parten. Ze is het zat. Na afloop van de behandeling krijgt ze via e-mail een uitnodiging voor een kosteloos nazorgconsult een jaar later om te bezien in hoeverre en op welke wijze haar situatie te verbeteren is. Omdat íets beter is dan niets en omdat het gratis is, besluit ze op het aanbod in te gaan. Het consult levert echter geen enkel concreet advies op, waarmee ze verder kan. Nieuwe tegenslag

Een nieuwe tegenslag vormt een rekening van de zorgverzekeraar van 239,17 euro voor het kosteloze nazorgconsult. Het Vermoeidheidcentrum declareert het bedrag bij de zorgverzekeraar en die houdt het bedrag in op haar eigen risico. Hoezo gratis nazorgconsult?

Een uitgebreide mailwisseling tussen Koning en het Vermoeidheidcentrum levert niets op. Volgens het centrum weten deelnemers dat zij een eigen bijdrage moeten betalen en dat dit verrekend wordt met het eigen risico. Maar Laura Koning zat begin 2011 in een behandelprogramma met een betalingssysteem uit 2009, waarin de eigen bijdrage nog niet werd vergoed. Per e-mail is haar toen dit kosteloze nazorgconsult aangeboden: 'Het terugval preventie programma: (…) Daarna volgt een (kosteloos) consult bij onze internist'.

Ze protesteert tegen de gang van zaken en vraagt mij te bemiddelen, wanneer ze geen gehoor vindt bij het Vermoeidheidcentrum. Maar al mijn argumenten vallen bij directeur Pierre de Roy in drijfzand. Volgens hem weten afnemers van een multidisciplinaire behandeling dat een deel van de kosten verrekend wordt met het eigen risico. Maar dit speelde tijdens het door Koning gevolgde programma niet, omdat de verzekeraars op dat moment de multidisciplinaire behandeling van De Roy nog niet in hun pakketten hadden opgenomen. Dus moest Laura Koning zelf betalen (ze wist dat en heeft ook gewoon betaald) en dus is het haar aangeboden kosteloos nazorgconsult ook echt kosteloos. Niet echter volgens coach Ger van Lente (die het wel zelf in een mail heeft opgeschreven en later niet verder op de zaak wenst in te gaan) en niet volgens directeur De Roy.

De Roy wil niet op de situatie ingaan, zolang de patiënt mij niet heeft gemachtigd, ondanks het feit dat de patiënt mij heeft ingeschakeld. Bovendien is een machtiging niet nodig. Het gaat hier niet om medische geheimen, maar om een administratieve afwikkeling. Inhoudelijk blijft De Roy hameren op het eigen risico dat van toepassing is. Dat is in dit geval niet relevant. Het gaat erom, wat Koning is toegezegd.

De Roy heeft het niet op mijn bemiddeling, zoveel is duidelijk...

Meer hierover op de ombudspagina van 4 maart in onze dagbladen

Jan Kuys

*) op verzoek gefingeerde naam

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.