Tijdelijke plek voor Elif

Guusje Tromp
Heemskerk

Het tijdelijke onderkomen van de islamitische basisschool Elif in de muziekschool van Heemskerk is bedoeld om de school alsnog te kunnen laten starten volgende week. En om de zaken juridisch te regelen.

De komst van de islamitische school viel niet in goede aarde. De stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPOIJ) probeerde de opening van Elif te belemmeren door te weigeren om de sleutels van de noodlokalen af te geven.

De gemeente wilde de sleutels alsnog verkrijgen via een kort geding dat eind juli diende. De voorzieningenrechter stelde dat de gemeente de zaken juridisch niet goed had onderbouwd, maar kon geen uitspraak doen zolang de besluiten niet aan de bestuursrechter zijn voorgelegd.

Rechtszaak

Daarom dient in september een zaak om te bepalen of de gemeente de juiste procedure heeft gevolgd. Woensdag is er een zitting bij de commissie bezwaarschriften over het medegebruik van de islamschool in de noodlokalen.

De gemeente heeft daarom besloten de school tijdelijk te huisvesten in de muziekschool. Dit vergt volgens de gemeente wel de nodige improvisatie op het gebied van lestijden, lesmaterialen en schoonmaken. Ook zal de muziekschool enkele activiteiten verschuiven naar begin 2015.

Tegen

Momenteel worden de lokalen van de muziekschool ingericht. ,,We zijn druk met verhuizen om maandag open te gaan’’, vertelt Yusuf Altuntas namens het schoolbestuur van Elif. De OPOIJ wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter is.

Veel ouders van de leerlingen van de Zilvermeeuw zijn tegen de komst van de school in de noodlokalen. Zij vinden dat de gemeente zijn belofte om de noodlokalen weg te halen, niet nakomt. En het schoolplein zou veel te vol worden met de leerlingen van Elif erbij.

Protest

Om hun mening kracht bij te zetten, hielden zij het afgelopen schooljaar diverse acties. Er werd geprotesteerd bij het gemeentehuis en de noodlokalen werden ingepakt.

De gemeente betreurt de gang van zaken. Om de gemoederen te bedaren organiseert ze een kennismakingsbijeenkomst. Deze wordt geleid door een onafhankelijke partij en is bedoeld voor de omwonenden van de Zilvermeeuw, de ouders van de leerlingen van deze school en de omwonenden van de muziekschool.

Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van het buurtteam en vertegenwoordigers van de muziekschool en buurtcentrum Het Spectrum aanwezig. De betrokkenen worden per brief uitgenodigd.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.