’In 2019 staan op nieuwe camping Enkhuizerzand’

Schets van de nieuwe situatie.

Schets van de nieuwe situatie.© Archief

Cees Beemster
Enkhuizen

De voortgang van de herinrichting van recreatieoord Enkhuizerzand hangt af van verschillende onderzoeken die momenteel lopen. De gemeenteraad van Enkhuizen krijgt de uitkomsten van deze onderzoeken in oktober. Eind dit jaar moeten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bovendien nog akkoord gaan met de plannen. Van vertraging is volgens de gemeente op dit moment geen sprake.

De gemeente wil een deel van het Enkhuizerzand verkopen aan Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand BV (OREZ), dat hier onder leiding van Peter Tuin Holding 160 vakantiehuisjes in de stijl van de Boerenhoek gaat neerzetten. Het openbaar gebied wordt opnieuw ingericht, het strand wordt fors uitgebreid en de camping wordt verplaatst. Ook de zeilschool en de reddingsbrigade worden verplaatst en er komen nog meer parkeerplaatsen voor dagrecreatie en de sportvelden. Door het gebied worden fiets- en wandelpaden aangelegd.

Volgens de planning start de uitvoering van de plannen in 2018 met de aanleg van het strand en nieuwe camping. Ergens tussen het seizoen 2018 en 2019 volgt de verhuizing van de camping. De bouw van de vakantiehuisjes begint in 2019. Een jaar later volgt het centrumgebouw met receptie en andere voorzieningen. En in 2021 worden de definitieve wegen aangelegd.

Risico’s

Achter de schermen vinden op dit moment meerdere onderzoeken plaats. Enkhuizen brengt de risico’s voor de gemeente in beeld. De gemeente laat door een externe partij bekijken of de geboden prijs voor de grond marktconform is; anders is sprake van staatssteun en dat mag niet. Ook wordt de bodem onderzocht van de grond die de gemeente wil verkopen, om te bepalen of die gesaneerd moet worden.

’Op koers’

„We liggen op koers”, laat gemeentewoordvoerder Jade Koster namens burgemeester Jan Baas weten. „De onderzoeken die nu uitgevoerd worden, zijn voorzien en kunnen uitgevoerd worden naast de verdere voorbereidingen. In oktober informeren we de raad.” Afhankelijk van de uitkomsten wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OREZ BV getekend. Daarin staan de rechten en plichten over en weer, waaronder het geldbedrag voor de aankoop van de grond.

Het dagelijks provinciebestuur moet ook nog akkoord gaan. „We zijn nu ambtelijk in overleg met de provincie over een nadere detaillering van het plan”, aldus Koster. „Het resultaat daarvan gaat naar de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening van de provincie. Deze adviseert Gedeputeerde Staten die dit eind dit jaar gaat behandelen. Dit hoeft niet langs Provinciale Staten.”

Stem

De gemeenteraad krijgt nog een stem als het bestemmingsplan voor het Enkhuizerzand moet worden vastgesteld om de herinrichting juridisch en planologisch mogelijk te maken.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen