College Heemskerk: muziekschool zelfstandig

Heemskerk

De gemeente Heemskerk staat voor een forse bezuiginingsoperatie. Om in de toekomst de taken goed uit te kunnen voeren, heeft het college een aantal scherpe keuzes gemaakt. Dinsdag werden de begroting en het meerjarenplan 2015-2018 gepresenteerd.

Eén van die keuzes is het toeleggen op de kerntaken van de gemeente. Voorzieningen die in de ogen van het college daar niet toe horen, moeten op een andere manier georganiseerd worden.

Het college wil daarom uitgebreid onderzoeken of de muziekschool verzelfstandigd kan worden. Het voorstel is om per ingang van 2016 structureel een half miljoen te bezuinigen. En met ingang van 2018 wordt de bezuiniging structureel verhoogd tot in totaal 750.000 euro.

De muziekschool krijgt momenteel iets meer dan een miljoen euro subsidie, vertelt wethouder Aad Schoorl. Een verzelfstandiging van de muziekschool heeft gevolgen voor het personeel, dat nu als ambtenaar in dienst is van de gemeente. Gedwongen ontslagen zijn het logische gevolg.

Voor de bibliotheek geldt dat per 1 januari 2015 de samenwerkingsovereenkomst met Beverwijk eindigt. Het college stelt een structurele bezuiniging per 2017 voor van 425.000 euro. In de toekomst moet de bieb daarom enkel haar basistaak uitvoeren.

Meer nieuws uit Kennemerland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons