Lastenverlichting boeren

© HSPublicity

Vereenvoudiging van milieuregels levert een administratieve lastenverlichting op van 43 miljoen euro per jaar. Dat schrijft staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. De reductie van de administratieve lasten is het gevolg van onder meer het vervallen van de omgevingsvergunningplicht en de watervergunningplicht voor 5.805 boerenbedrijven.

Verder schrijft staatssecretaris Atsma dat hij de overgangstermijn voor de sanering van tanks voor diesel gaat verlengen tot 1 januari 2015. De overgangstermijn zou verstrijken op 1 juni 2011, maar het ontwerpbesluit biedt de mogelijkheid de overgangstermijn uit het Besluit landbouw milieubeheer te verlengen tot 1 januari 2015. „Op deze manier krijgen de bedrijven de benodigde extra tijd om de tanks te saneren”, aldus Atsma.

Behalve deze maatregelen, wordt ook de regeling voor het afdekken van mestsilo’s versoepeld. Het verplicht afdekken van mestsilo’s is al jarenlang gangbaar. Mestsilo’s van meer dan drieëntwintig jaar oud zijn afgeschreven en kunnen worden vervangen door overdekte silo’s. Atsma ziet af van de afdekplicht voor mestsilo’s die weliswaar oud zijn, maar nog langer meekunnen.

Atsma is nog in gesprek met LTO Nederland over het oprekken van de grens voor mestopslag onder algemene regels. Bij de grens van 2.500 m3 voor opslag van mest telt opslag onder de stal niet mee. Voor het oprekken van de grens voor mestopslagen (onder algemene regels) zijn algemene voorschriften nodig die in het overgrote deel van de gevallen afdoende zijn.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.