Keurmerk Seniorvriendelijk voor Noordwest ziekenhuis

© PCOB
Den Helder

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het keurmerk ’seniorvriendelijk’ ontvangen. Dit keurmerk is ontwikkeld door de ouderenbond KBO-PCOB en wordt elke twee jaar uitgereikt.

Het keurmerk is zowel aan de locatie Den Helder als aan Alkmaar uitgereikt.

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen wordt een ziekenhuis op veertien verschillende kwaliteitscriteria beoordeeld. Zo wordt onder andere gekeken naar de beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters en naar goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

De ouderenbond wil met het toekennen van een keurmerk ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die ervoor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en dat heropnames kunnen worden voorkomen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.