Straks 940 uur les op scholen van Surplus in Schagen en Hollands Kroon

Martijn Gijsbertsen
Schagen

Het aantal lesuren in de onder- en bovenbouw op alle 26 basisscholen van onderwijskoepel Surplus in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon wordt tussen nu en 2018/2019 gelijk getrokken.

Waar de groepen 1 tot en met 4 momenteel jaarlijks negenhonderd uur onderwijs krijgen en de groepen 5 tot en met 8 in totaal 980 uur, wordt dat straks voor alle basisscholieren bij Surplus 940 uur.

Achterhaald

,,Het idee dat je jonge kinderen minder kunt belasten dan wat oudere leerlingen, zodat ze op school de kans krijgen om ’in te groeien’, is achterhaald’’, stelt Roel de Vries.

Hij is directeur van de Julianaschool in Schagen en projectleider bij Surplus als het over lestijden gaat.

,,Het blijkt juist dat hoe jonger je bij kinderen investeert in onderwijs, hoe meer effect dat heeft. Het is beter voor hun taal- en woordenschatontwikkeling en rekenbegrip.’’

Ommezwaai

De ommezwaai komt onder meer voort uit onderzoek hierover dat Surplus door extern bureau Etuconsult heeft laten uitvoeren.

De scholen krijgen daarbij bovendien zelf de keuzevrijheid of ze de urenwijziging gepaard willen laten gaan met een zogeheten continurooster, vijf gelijke lesdagen, het zogeheten ’Hoorns model’ (drie lange en twee kortere dagen) of dat ze het rooster juist laten zoals het nu is.

Verkeersdrukte

,,Wanneer alle groepen op dezelfde tijden uit gaan, heb je minder gesleep met kinderen. En twee keer per dag verkeersdrukte, niet langer tussen de middag’’, aldus De Vries.

,,Ook voor personeel geeft dat organisatorisch naar verwachting meer rust, omdat het makkelijker is om ’s middags bijvoorbeeld te vergaderen of als leerkracht tijd te nemen voor andere taken.’’

De Julianaschool in Schagen experimenteert al met zo’n nieuw lesrooster, de eerste ervaringen zijn positief.

De meeste andere Surplusscholen willen komend schooljaar of het jaar daarop overstappen, zodat ouders de tijd krijgen om eventuele buitenschoolse opvang en hun werktijden aan te passen.

Enquête

Net als op De Kei en Henricusschool in Hippolytushoef recent is gebeurd, worden informatieavonden gehouden en wordt onder ouders een enquête gehouden om hun behoeften te peilen.

,,Op termijn gaan wij samen in één brede school’’, aldus directeur Rogier van Dijk van De Kei. ,,Dan is het prettig als de schooltijden al vanaf het begin op elkaar zijn afgestemd.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.