CDA Enkhuizen bezorgd om zak- en kleedgeld jongeren

Enkhuizen

Het CDA in Enkhuizen maakt zich zorgen over de verstrekking van zak- en kleedgeld aan jongeren in jeugdinstellingen en pleeggezinnen. Aanleiding is het recent verschenen rapport ’Mag ik mijn zakgeld?’ van de Kinderombudsman.

Hieruit blijkt dat veel gemeenten - die verantwoordelijk zijn - hierover geen afspraken hebben gemaakt met instellingen waar jongeren onder voogdij of ondertoezichtstelling verblijven.

’Hierdoor krijgen deze jongeren vaak geen zak- en kleedgeld’, schrijft fractievoorzitter Jan van der Werf in vragen aan B en W.

’Om toch zakgeld op te halen, steken begeleiders veel tijd in het aanschrijven van fondsen. De tijd die hier in gaat zitten, kan niet aan begeleiding of andere taken worden besteed.’

Van der Werf wil van B en W onder meer weten of het zak- en kleedgeld in Enkhuizen onderdeel is van de tariefafspraken voor de jeugdzorg, of dat hierover andere afspraken zijn gemaakt?

Ook vraagt hij zich af of er gecontracteerde jeugdinstellingen zijn waar jongeren geen zak- en kleedgeld ontvangen en of het college dan bereid is om voor 1 januari 2018 duidelijke afspraken te maken en de raad daarover te informeren.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen