Miljoenen kostende project in Alkmaar op losse schroeven

Alkmaar

De komst van de biovergasser (groene energie) naar Alkmaar staat op losse schroeven. De provincie slaagt er vooralsnog niet in de toegezegde 4,5 miljoen euro voor het 23 miljoen euro kostende project te garanderen.

De komst van de biovergasser (groene energie) naar Alkmaar staat op losse schroeven. De provincie slaagt er vooralsnog niet in de toegezegde 4,5 miljoen euro voor het 23 miljoen euro kostende project te garanderen. Daarmee dreigen de andere partijen (het consortium Gasunie, Taqa, ECN en Royal Dahlman) mogelijk af te haken. In een tussenstand over het project laat het consortium weten te onderzoeken of er gezien de stroperigheden met de financiering mogelijkheden zijn om het project elders in Noord-Nederland te realiseren. Gedeputeerde Jaap Bond erkent dat partijen ongeduldig worden (’op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken’) en het moment nadert dat er een besluit moet vallen: doorgaan of afhaken. Bond heeft laten weten dat er gisteren overleg is geweest en is afgesproken dat partijen in januari opnieuw bij elkaar komen. Hierbij staat voorop dat de provincie het financiële risico wil verkleinen. Een grotere deelname van private investeerders ziet Bond als een oplossing. Een probleem is dat het geld uit een provinciaal fonds moet komen waar stevige voorwaarden met weinig risico’s aan zijn verbonden. Bond: ,,Ik blijf me honderd procent inzetten om het project te laten slagen. Voor Noord-Holland en Alkmaar is het zeer belangrijk.’’

Met de biovergasser is uit afvalhout groen gas te maken dat zo het aardgasnet op kan. Om dat mogelijk te maken wordt zoals de wens van alle partijen nog steeds is, in de Boekelermeer een proeffabriek gebouwd. De ontwikkeling past in het streven van Alkmaar een belangrijke positie in te nemen op het gebied van hoogwaardige technologie.

Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar zegt in een reactie grote zorgen te hebben wat betreft een goede afloop van het project.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen