Schagen voorziet miljoenentekorten

schagen

'Dit is geen bangmakerij, maar bittere ernst. Er is even geen ruimte voor nieuw beleid. Voor ons staan alle seinen op rood en er zal flink bezuinigd moeten worden. Tot 2015 loopt het verwachte tekort op tot vier miljoen euro'. Harde woorden van interim-gemeentesecretaris Ton Leemans, die dinsdagavond als boodschapper van het slechte nieuws fungeerde voor de gemeenteraad van Schagen.

De crisisgevolgen doen zich overal gelden. Ook in Schagen pakken donkere financiële wolken zich samen boven de stad. Voor 2011 valt het nog wel mee, al kunnen voor dat jaar de baten en lasten al niet meer in evenwicht worden gebracht. Het verlies, een nadelig saldo van drie ton, kan dan nog uit de goed gevulde algemene reserve worden opgevangen.

Maar daarna gaan de rode cijfers in een stroomversnelling bergafwaarts. Met negatieve saldi van een klein miljoen (2012), 1, 8 miljoen een jaar later, 2,8 miljoen in 2014 en zelfs vier miljoen in het jaar 2015: bijna tien procent van de gemeentebegroting. Bij alle voorspellingen hangen er nog grote vraagtekens boven de Rijksuitkering. Het is immers niet bekend welk kabinet er na 9 juni op het pluche zal plaatsnemen en op welke wijze die de bezuinigingen te lijf willen gaan. Zeker als de invloed hiervan in de zeer vele tonnen zal lopen. Het is nu aan de raad om zich een pad te banen door het wilde woud van de besparingen.

Gelet op de omvang van de bedragen zal de kaasschaaf hierbij een bot instrument blijken. Op voorhand is wel duidelijk, dat in de sfeer van de onderhoud van kapitaalgoederen er veel geld te besparen is.

Burgemeester Gerrit Westerink en financieel wethouder Jos Beemsterboer verzochten de dinsdagavond onder voorzitterschap van Jan Ensink staande gemeenteraad zich uit te spreken over hoe het de bezuinigingen in kaart denkt te brengen, en om dus te komen met een concreet procedurevoorstel. Westerink: ,,Zeker is dat die in de Kadernota voor 2012 moeten worden opgenomen, die in december door de raad moet worden vastgesteld.''

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.